Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w Przedszkolu

17,00 

Obserwacja zajęć w przedszkolu to czynność, która pozwala sprawować wewnętrzny nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. Na podstawie obserwacji da się również ocenić pracę pedagogów. Hospitacje zajęć prowadzone są na podstawie arkusza obserwacji z listą pytań, które podpowiadają, na co należy zwrócić uwagę obserwując pracę nauczyciela.

Zapraszamy do zakupu naszego przykładowo wypełnionego wzoru arkusza, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest arkusz obserwacji zajęć?

Arkusz obserwacji zajęć jest narzędziem wykorzystywanym w trakcie hospitacji. Dokument służy do rejestrowania obserwacji, czyli działań nauczyciela i małych uczniów. Wypełniony arkusz obserwacji zajęć pozwala monitorować rozwój dzieci, a także dostosowywać plan zajęć do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Arkusze można prowadzić odrębnie dla wszystkich dzieci osobno lub ogólnie dla całej grupy. W dokumencie najczęściej uwzględnia się:

 • obserwacje, czyli zapisy dotyczące zachowania nauczyciela/uczniów podczas zajęć,
 • opis interakcji nauczyciela z dziećmi oraz dzieci między sobą,
 • wnioski,
 • refleksje,
 • zalecenia.

Jeśli przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu dotyczy uczniów, powinien określać, jakie umiejętności zdobywa dziecko podczas wykonywanych aktywności oraz jakie są cele rozwojowe podejmowanych działań. Na takiej podstawie można śledzić potem postępy uczniów i identyfikować obszary, w obrębie których dzieci potrzebują dodatkowej pomocy.

Jakie są cele obserwacji zajęć w przedszkolu?

Aby prawidłowo wypełnić wzór arkusza obserwacji zajęć w przedszkolu, trzeba znać jej główne cele. Podstawowym celem prowadzenia obserwacji zajęć jest ocena aktualnej sytuacji w kontekście jakości procesu kształcenia i wychowania dzieci. Szczegółowe cele każdej obserwacji określa dyrektor przedszkola. Najczęściej są to następujące aspekty pracy nauczyciela:

 • realizacja podstawy programowej,
 • przestrzeganie praw dziecka,
 • przestrzeganie statutu przedszkola,
 • realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie dzieci w przedszkolu, to obserwacja zajęć ma na celu dokonanie analizy i oceny umiejętności, poziomu wiedzy i postaw przedszkolaków. 

Jak wypełnić arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu?

Przed przygotowaniem pierwszego arkusza obserwacji warto zainspirować się przykładowo wypełnionym arkuszem obserwacji zajęć w przedszkolu. Dokument podpowiada, jakie informacje powinny znaleźć się w arkuszu, a najczęściej są to:

 • podstawowe dane na temat zajęć: dane prowadzącego, dane osoby obserwującej, rodzaj zajęć, data, grupa, adres przedszkola,
 • określenie celów obserwacji,
 • opis przebiegu obserwacji, 
 • wnioski i refleksje.

Pytania, jakie mogą pojawić się w arkuszu obserwacji zajęć brzmią następująco:

 • czy nauczyciel angażuje uczniów w zajęcia?
 • jaka część dzieci jest zaangażowana w zajęcia? 
 • czy nauczyciel reaguje na brak zaangażowania poszczególnych dzieci?
 • czy dzieci pracują samodzielnie?
 • czy dzieci mają przestrzeń do samodzielnego działania?
 • czy dzieci rozumieją omawiane tematy?
 • czy dzieci rozumieją polecenia nauczyciela?
 • w jaki sposób nauczyciel monitoruje zajęcia?
 • jak dzieci wykonują zadania?
 • czy dzieci wybierają sposób pracy samodzielnie?
 • czy nauczyciel pozwala dzieciom zadawać pytania?
 • czy nauczyciel zachęca dzieci do zadawania pytań?

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowo wypełniony arkusz obserwacji zajęć w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)