Przykładowe wpisy do Dziennika Logopedy

17,00 

Jak powinny wyglądać przykładowe wpisy do dziennika logopedy? Dziennik zajęć logopedy powinien zostać opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. Druk służy dokumentowaniu pracy logopedy w szkole, w przedszkolu lub innej placówce. Logopeda musi wypełniać go regularnie, prowadząc osobne rubryki dla każdego dziecka, z którym realizuje terapię. 

Zapraszamy do zakupu przykładowych wpisów do dziennika logopedy, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera dziennik logopedy?

Dziennik Logopedyczny, inaczej dziennik logopedy, dokumentuje pracę osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne z dziećmi. Najczęściej zawiera on:

 • opis zadań logopedy,
 • opis stosowanych procedur i narzędzi badawczych,
 • dane dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej,
 • dane każdego ucznia (pacjenta) z programem terapii, oceną postępów, treścią prowadzonych zajęć, wykazem obecności,
 • informacje na temat kontaktów z rodzicami,
 • informacje na temat wizytacji/hospitacji,
 • notatki własne logopedy.

Czego mogą dotyczyć wpisy do dziennika logopedy?

Przykładowe wpisy do dziennika logopedy mogą dotyczyć zarówno początków pracy w placówce, jak i przebiegu terapii prowadzonej z każdym dzieckiem, które logopeda obejmuje swoją pomocą. W pierwszych dniach pracy specjalista może uwzględnić w dzienniku następujące zapisy:

 • zapoznanie się z dokumentacją regulującą pracę logopedy w placówce,
 • zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami dzieci (z poradni PP),
 • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej u uczniów z orzeczeniem/opinią z poradni PP,
 • ustalenie planu terapeutycznego dla dzieci z orzeczeniem/opinią z poradni PP,
 • konsultacje z wychowawcami,
 • spotkania z rodzicami dzieci korzystających z pomocy logopedy,
 • przygotowanie gabinetu logopedycznego do pracy z dziećmi,
 • przygotowanie materiałów i środków do pracy z dziećmi,
 • przygotowanie dokumentacji logopedycznej,
 • zebranie zgód rodziców na badania przesiewowe dzieci,
 • obserwacje logopedyczne w grupach/klasach,
 • udział w zebraniu z rodzicami, itd.

Przykładowe wpisy do dziennika logopedycznego powinny dotyczyć także pracy z każdym dzieckiem, dlatego druk posiada odrębne rubryki dla określonej liczby uczniów. W tej części dokumentu logopeda może odnotować:

 • dane osobowe ucznia,
 • informacje o diagnozie (objawach, przyczynach wad wymowy),
 • informacje o programie terapii,
 • informacje o efektach terapii,
 • informacje o treści prowadzonych zajęć, metodach i formach pracy.

W praktyce, dziennik logopedyczny w rubrykach dotyczących pracy z dzieckiem może uwzględniać między innymi:

 • ćwiczenia przygotowujące do wywołania określonej głoski,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia regulujące pracę oddechu,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego połączone z ćwiczeniami rozwijającymi koordynację ruchową, 
 • gry i zabawy logopedyczne,
 • ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe,
 • ćwiczenia utrwalające określone głoski,
 • próby wywołania głosek metodą mechaniczną,
 • wywiad z rodzicem dziecka,
 • rozmowy doradcze z nauczycielami dziecka, itd.

Po co prowadzony jest dziennik logopedyczny?

Dziennik logopedy, podobnie jak dziennik lekcyjny (dziennik zajęć), pozwala uporządkować pracę nauczycieli, a dodatkowo pełni też rolę dowodową. W dzienniku logopedycznym odnotowuje się informacje związane z przebiegiem terapii każdego ucznia. Logopeda uwzględnia w tym dokumencie dane na temat diagnozy, stosowanych metod pracy i ich efektów.

Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że dostępu do takich informacji mają prawo zażądać między innymi rodzice dziecka – zwłaszcza ci niezadowoleni z rezultatów prowadzonej terapii. Dane dotyczące leczenia będą niezbędne także w przypadku, kiedy uczeń zmieni szkołę, a tym samym zostanie objęty opieką innego logopedy.

W celu zabezpieczenia się przed roszczeniami rodziców w dzienniku warto odnotować także informacje o konsultacjach z opiekunami i przekazywanych im wskazówkach, które mają wspierać terapię logopedyczną. 

Dziennik logopedy a dziennik praktyk logopedycznych

Szukając podpowiedzi w zakresie przykładowych wpisów do dziennika logopedy, można natrafić również na przykładowe wpisy w dzienniku praktyk logopedycznych. Należy wiedzieć, że dokumenty te nie są tożsame. Dziennik logopedy (logopedyczny) wypełnia specjalista, który pracuje w szkole czy przedszkolu.

Natomiast dziennik praktyk logopedycznych (zeszyt praktyk) wypełnia student odbywający w placówce praktyki zawodowe. Dziennik praktyk dokumentuje przebieg praktyki, dlatego odnosi się do takich zadań jak obserwacja zajęć czy obserwacja prowadzonych badań logopedycznych. 

Przykładowo wypełniony dziennik praktyk logopedycznych może obejmować:

 • obserwację zajęć logopedycznych,
 • obserwację badań logopedycznych,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych przez studenta pod okiem logopedy,
 • omówienie przeprowadzonych zajęć z logopedą,
 • zapoznanie się z dokumentacją niezbędną w pracy logopedy, 
 • udział studenta w pracach Zespołu Terapeutycznego.

Odpowiedź na pytanie, jak wypełnić dziennik praktyk logopedycznych, sprowadza się do uzupełnienia wydzielonych w zeszycie rubryk informacjami na temat:

 • rodzaju zajęć lub wykonywanych przez studenta zadań, 
 • daty zajęć,
 • liczby godzin pracy studenta,
 • opisu zajęć.

Przykładowe wpisy do dziennika praktyk logopedycznych

Dziennik praktyk logopedycznych to jeden z dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki zawodowej na studiach. Druk zawiera informacje o przebiegu praktyki i pozwala ustalić, czym student zajmował się w trakcie pracy, jakie zdobył doświadczenie, jak wykorzystał wiedzę teoretyczną, realizując zlecone mu zadania. 

W praktyce dziennik praktyk logopedycznych może zawierać następujące wpisy:

 • zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez placówkę,
 • zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, 
 • zapoznanie się z planami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • poznanie form działań podejmowanych w celu wsparcia ucznia,
 • poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami logopedycznymi,
 • hospitacja zajęć prowadzonych przez logopedę,
 • poznanie przebiegu zajęć logopedycznych,
 • zapoznanie się z przebiegiem diagnozy i terapii logopedycznej,
 • obserwacja zachowań i postaw pacjentów,
 • obserwacja sposobu zachowania logopedy podczas nawiązywania kontaktu z pacjentami,
 • samodzielne prowadzenie zajęć pod opieką logopedy,
 • przygotowywanie konspektów zajęć,
 • przygotowywanie pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

(1)
 1. Maria Katulska

  Zostawiam 5 gwiazdek i serdecznie pozdrawiam!

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)