Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – wzór

17,00 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka sporządza się najczęściej do placówek oświatowych w ramach procedury rekrutacji, a także do ośrodka pomocy społecznej, ubiegając się o pomoc socjalną. Jeśli odbiorca pisma nie oferuje rodzicowi gotowego do wypełnienia druku, oświadczenie należy przygotować samodzielnie. Sporządzić je mogą natomiast jedynie osoby niezamężne lub rozwiedzione, wdowcy oraz osoby pozostające w separacji formalnej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oświadczenia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy rodzic ma prawo złożyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

Z definicji, samotnym wychowywaniem dziecka jest wychowywanie go przez pannę lub kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę, która pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem.

Oznacza to, że nie wystarczy, aby rodzice mieszkali osobno, aby ojciec czy matka byli uprawnieni do złożenia takiego oświadczenia. Warto pamiętać, że pod oświadczeniem rodzic podpisuje się ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co więcej, podmiot, do którego kierowane jest oświadczenie ma prawo zażądać przedstawienia mu dokumentu potwierdzającego fakt samotnego wychowywania dziecka. Może to być na przykład:

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód.
  • prawomocny wyrok sądu orzekający separację, 
  • akt zgonu małżonka. 

Po co sporządza się oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

Samotny rodzic wychowujący jedno lub więcej dzieci może liczyć na różne formy wsparcia ze strony państwa. Przykładowe oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka składa zatem między innymi w ośrodku pomocy społecznej, aby uzyskać pomoc socjalną. Równie często oświadczenie składane jest także w placówkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły średnie.

W ramach procedury rekrutacyjnej dzieci wychowujące się w niepełnych rodzinach mogą liczyć bowiem na dodatkowe punkty. Fakt samotnego wychowywania dziecka zwiększa szanse na otrzymanie miejsca w wybranej placówce. Dokument można przedstawić zatem wraz z wnioskiem o przyjęcie, a także w ramach procedury odwoławczej, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w pierwszym naborze.

Odwołując się od wyników rekrutacji, kandydat lub jego rodzic powinni wykazać, że dziecko jest uprawnione do otrzymania wyższej liczby punktów. Będzie to możliwe między innymi dzięki oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka – zwłaszcza jeśli sytuacja rodziny zmieniła się w okresie od złożenia dokumentów do ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Jak napisać oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka?

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka nie jest pismem skomplikowanym, jednak wymaga uwzględnienia kilku niezbędnych elementów formalnych, w tym zwłaszcza klauzuli dotyczącej świadomości odpowiedzialności karnej, jaka grozi za składanie fałszywych oświadczeń.

Pismo powinno zawierać także datę i miejsce sporządzenia, dane rodzica i dane dziecka, którego dotyczy. Obowiązkowo należy też podpisać je odręcznie. Do przygotowania dokumentu można użyć uniwersalnego wzoru oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, wypełniając je swoimi danymi osobowymi i podpisem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)