Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej – wzór

17,00 

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej składa rodzic lub opiekun prawny kandydata do przyjęcia, na przykład, do przedszkola, szkoły podstawowej czy szkoły średniej. Oświadczenie to może złożyć osoba będąca rodzicem dla co najmniej 3 dzieci. Fakt wielodzietności rodziny pozwala uzyskać większą liczbę punktów w procedurze rekrutacyjnej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oświadczenia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy rodzina jest wielodzietna?

Gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej może wykorzystać rodzic, który – zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – wychowuje troje lub więcej dzieci. Oświadczenie tego typu ma prawo złożyć także rodzina zastępcza, jeśli mieszka pod wspólnym adresem i ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Co ważne, jako dziecko traktowana jest osoba, która:

  • nie ukończyła 25 roku życia,
  • ukończyła 25 rok życia, ale posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, bądź specjalny zasiłek opiekuńczy.

Członkiem rodziny w rozumieniu przepisów nie jest natomiast dziecko pozostające w związku małżeńskim czy pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko. Rodzina traci więc status wielodzietnej, kiedy dzieci dorastają, stają się samodzielne i zakładają własną rodzinę.

Po co sporządza się oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Przykładowe oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej najczęściej sporządzane jest w ramach procedury rekrutacji do szkoły czy przedszkola. Wielodzietność rodziny stanowi jeden z warunków doliczenia kandydatowi dodatkowych punktów.

Składając takie oświadczenie, kandydat zwiększa swoje szanse na przyjęcie do wybranej placówki. Warto pamiętać przy tym, że tego typu oświadczenia rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy zatem upewnić się, że rodzina spełnia kryteria zaliczenia jej do wielodzietnej. Fakt ten można wykorzystać także w procedurze odwoławczej od wyników rekrutacji, jeśli w okresie od złożenia dokumentów do ogłoszenia wyników doszło do zmiany sytuacji, np. po urodzeniu kolejnego dziecka. 

Jak napisać oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej?

W większości przypadków przykład oświadczenia o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej to bardzo proste pismo, składające się z zaledwie dwóch zdań. Dokument może przygotować jedynie rodzic lub opiekun prawny, który musi też podpisać się pod swoim oświadczeniem.

Pismo powinno zawierać datę sporządzenia, a także dane rodzica i dane dziecka – kandydata do przyjęcia. Poza tym w każdym oświadczeniu o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej uwzględnia się zwrot dotyczący świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Warto pamiętać, że oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej często składa się na specjalnym druku, który jest gotowym załącznikiem zawierającym dane konkretnej placówki. Jeśli jednak przedszkole/szkoła nie udostępnia takiego dokumentu, rodzic musi przygotować oświadczenie samodzielnie, uwzględniając w nim wszystkie niezbędne informacje. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)