Podanie o przeniesienie do innego Przedszkola – wzór

17,00 

Przeniesienie do innego przedszkola może nastąpić w dowolnym czasie w ciągu całego roku szkolnego. Najczęściej przyczyną przeniesienia dziecka jest zmiana miejsca pracy rodziców lub zmiana miejsca zamieszkania całej rodziny. Jak przygotować podanie o przeniesienie do innego przedszkola?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przenieść dziecko do innego przedszkola?

Transfer do innego przedszkola prowadzony jest z reguły z pominięciem procedury rekrutacji. Jeśli wybrana placówka dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć do siebie dziecko na prośbę rodziców po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Pismo z prośbą o przeniesienie do innego przedszkola należy kierować do dyrektora placówki docelowej. Warto wcześniej porozumieć się jednak z jednym i drugim dyrektorem, aby uzyskać niezbędne wskazówki i upewnić się, że dziecko może zostać przyjęte do wybranej szkoły. Informacji na temat zasad rekrutacji należy szukać w statucie/regulaminie przedszkola.

Jeśli rodzic chce uniknąć skomplikowanej procedury przeniesienia dziecka, może poczekać także na rekrutację uzupełniającą. Przedszkola często ogłaszają dodatkowy nabór na przełomie zimy i wiosny – to dobra okazja, aby zapisać dziecko do innej placówki i dokonać przeniesienia wraz z początkiem nowego semestru.

Jak napisać podanie o przeniesienie do innego przedszkola?

Prośbę o przeniesienie dziecka do innego przedszkola rodzice mogą przygotować na bazie gotowego wzoru podania o przeniesienie do innego przedszkola, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami, w tym:

 • danymi dziecka,
 • danymi rodziców,
 • danymi placówki docelowej,
 • uzasadnieniem.

Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie, czego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Do podania warto dołączyć także dokumenty wymagane w standardowej procedurze rekrutacyjnej, w tym:

 • zaświadczenie od pracodawcy – jeśli rodzice są aktywni zawodowo,
 • oświadczenie o wielodzietności,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • zaświadczenie o niepełnosprawności, itd. 

Wspomniane oświadczenia i zaświadczenia potwierdzają fakt spełniania kryteriów punktowanych w procedurze rekrutacyjnej. Pozostałe dokumenty, jakich może wymagać placówka to między innymi deklaracja dot. godzin przebywania dziecka w przedszkolu oraz potwierdzenie zamieszkania rodziny na terenie danej gminy. 

Jak uzasadnić podanie o przeniesienie do innego przedszkola?

Przykładowe podanie o przeniesienie do innego przedszkola wymaga uzasadnienia prośby rodziców. Najczęściej takim uzasadnieniem jest natomiast opis następujących okoliczności:

 • zmiany miejsca zamieszkania rodziny,
 • zmiany miejsca świadczenia pracy przez rodzica/rodziców,
 • niezadowolenie z jakości nauczania w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko,
 • ciekawsza oferta edukacyjna przedszkola docelowego,
 • lepsze dostosowanie przedszkola do potrzeb dziecka, np. z niepełnosprawnością.

Warto pamiętać, że po uzyskaniu zgody na przeniesienie dziecka rodzice powinni zrezygnować z dalszego kształcenia w tej placówce, w której malec aktualnie się uczy.

Po wniesieniu pisemnej rezygnacji opiekunowie będą w stanie odzyskać dokumentację, która może okazać się niezbędna w drugim przedszkolu, np. dokumenty dotyczące prowadzonej z dzieckiem terapii logopedycznej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przeniesienie do innego Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)