Podanie o przeniesienie do innej Szkoły – wzór

17,00 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić zarówno z woli dziecka lub jego rodziców, jak i w ramach decyzji dyrekcji (najczęściej jako forma kary). Jeśli dziecko chce zmienić szkołę, jego rodzice muszą skierować odpowiednie pismo w tej sprawie do dyrektora placówki docelowej. Jak napisać podanie o przeniesienie do innej szkoły?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy sporządza się podanie o przeniesienie do innej szkoły?

Jak zostało wspomniane, przyczyną przeniesienia ucznia do innej szkoły może być zarówno złe zachowanie ucznia (przeniesienie jako forma kary wydalenia ze szkoły), jak i niezależna decyzja ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia małoletniego.

Jeśli przeniesienie odbywa się dobrowolnie, najczęściej ma związek ze sprawami rodzinnymi lub z sytuacją ucznia w klasie. Uzasadnieniem przykładowego podania o przeniesienie do innej szkoły bywa zatem:

  • dręczenie ucznia przez inne dzieci,
  • inne trudności adaptacyjne dziecka,
  • zmiana miejsca zamieszkania rodziny,
  • zmiana miejsca zatrudnienia rodziców.

Zdarza się również, że rodzic przepisuje dziecko do innej szkoły ze względu na złe traktowanie przez nauczycieli, którzy z powodu negatywnego zachowania dziecka w przeszłości, nie traktują go tak samo, jak innych uczniów. Z drugiej strony na pomysł przeniesienia ucznia mogą wpaść także pedagodzy.

Dotyczy to trudnych dzieci, sprawiających problemy wychowawcze lub mających poważne zaległości edukacyjne. Nie należy zapominać również o sytuacjach, kiedy uczeń nie radzi sobie w placówce, która stawia swoim podopiecznym wysokie wymagania lub – wręcz przeciwnie – kiedy uczeń/rodzic uważa, że poziom nauczania w danej placówce jest zbyt niski i chce przenieść dziecko do lepszej szkoły. 

Jak przenieść dziecko do innej szkoły?

Zanim rodzic przygotuje pisemne podanie o przeniesienie do innej szkoły, powinien porozumieć się w tej sprawie z dyrektorem placówki docelowej. Konieczne jest bowiem uzyskanie informacji o dostępności wolnych miejsc w oddziałach, czyli sprawdzenie, czy szkoła będzie mogła przyjąć dziecko po wypisaniu go z aktualnej placówki.

Przykładowe podanie o przeniesienie do innej szkoły należy kierować do dyrektora tej placówki, do której dziecko ma zostać przeniesione. Warto pamiętać przy tym, że cała procedura może wyglądać inaczej w poszczególnych szkołach.

W celu przeniesienia ucznia do innej placówki rodzic z pewnością powinien przygotować podstawowe dokumenty dziecka, takie jak świadectwo ukończenia poprzedniej klasy. Niekiedy przyjęcie do nowej placówki wiąże się również z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej – zwłaszcza w przypadku ucznia szkoły średniej.

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej szkoły?

Pismo z prośbą o przeniesienie rodzic lub uczeń pełnoletni mogą przygotować w bardzo prosty sposób, wypełniając gotowy wzór podania o przeniesienie do innej szkoły. Dokument powinien zawierać między innymi dane ucznia, adres szkoły, do której dziecko aktualnie uczęszcza, a także uzasadnienie prośby o przeniesienie.

Wniosek można złożyć osobiście  w sekretariacie placówki, a także przesłać listem poleconym. Co ważne, z pismem wolno jest wystąpić w każdym czasie – zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i podczas wakacji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przeniesienie do innej Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)