Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły – wzór

17,00 

Nauczyciel może zostać przeniesiony do pracy w innej szkole w tej samej lub w innej miejscowości, na to samo lub inne stanowisko na swój własny wniosek, lub za jego zgodą. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. W przypadku pedagoga zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przepisy dotyczące przeniesienia nauczyciela nie są stosowane. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru prośby, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak nauczyciel może przenieść się do innej szkoły?

Aby przenieść się do innej szkoły, nauczyciel mianowany musi złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora placówki zatrudniającej. Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można przenieść bowiem wyłącznie na jego własny wniosek lub za jego zgodą (z urzędu).

Procedurą przeniesienia zajmuje się kierujący tą placówką, w której pedagog chce pracować. Transfer wymaga również zasięgnięcia opinii organu prowadzącego szkołę.

Przeniesienie jest niemożliwe, jeśli na zmianę miejsca zatrudnienia nie zgadza się albo nauczyciel, albo jeden z dyrektorów. Transfer wyklucza także brak aprobaty ze strony organu prowadzącego. 

Jak napisać prośbę nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły?

Pisemna prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły musi zawierać kilka elementów formalnych, takich jak data i miejsce sporządzenia, dane nauczyciela czy oznaczenie placówki docelowej. Pismo można przygotować na bazie wzoru prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły, dostosowując dokument do swoich potrzeb.

Kluczową częścią takiego pisma jest przede wszystkim jego uzasadnienie, czyli wskazanie przyczyny chęci zmiany miejsca świadczenia pracy przez nauczyciela. Argumenty, jakie może wykorzystać tutaj pedagog, to między innymi:

  • niekorzystna sytuacja nauczyciela w danej szkole, np. problemy z uczniami, problemy z innymi pracownikami placówki,
  • zmiana miejsca zamieszkania, 
  • zmiana miejsca pracy małżonka,
  • lepsze perspektywy rozwoju w placówce docelowej, itd. 

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole?

Przykładowa prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły może stanowić początek procedury przeniesienia, lecz niekiedy z inicjatywą tego rodzaju występuje nie pedagog, lecz sam dyrektor zatrudniający. Kolejnym krokiem zawsze jest jednak wystąpienie z zapytaniem o możliwość transferu do dyrektora szkoły docelowej.

Jeśli kierujący wybraną placówką nie zgadza się na transfer, procedura zostaje zakończona. W przypadku zgody kolejną osobą, jaką należy zapytać o zezwolenie na przeniesienie nauczyciela, jest dyrektor szkoły zatrudniający. Brak zgody tego podmiotu również wyklucza podjęcie dalszych kroków związanych z transferem.

Natomiast zgoda dyrektora na przeniesienie sprawia, że kolejne czynności przejmuje dyrektor placówki docelowej. Jego obowiązkiem jest wystąpić o opinię organu prowadzącego. Jeśli ta będzie negatywna, przeniesienie okaże się niemożliwe. W przypadku decyzji pozytywnej dyrektor szkoły może dokończyć procedurę i wydać tak zwany dekret przeniesienia, w którym określi:

  • tryb przeniesienia: z urzędu za zgodą nauczyciela lub na wniosek nauczyciela,
  • nazwę szkoły i stanowisko pracy nauczyciela,
  • czy uzyskał zgodę organu prowadzącego i dyrektora szkoły zatrudniającej na przeniesienie pedagoga.

Z kolei dotychczasowy dyrektor zatrudniający powinien przekazać drugiemu kierującemu placówką:

  • akta osobowe nauczyciela,
  • pozostałą dokumentację dot. spraw związanych z jego stosunkiem pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)