Przeniesienie nauczyciela Art. 18 KN – wzór

17,00 

Przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 KN dotyczy pedagoga zatrudnionego na podstawie aktu mianowania. Taki pedagog może zostać przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu, ale za jego zgodą, na inne stanowisko w tej samej lub w innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości. Jak przebiega takie przeniesienie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru przeniesienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Procedura przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN

Jak zostało wspomniane, przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 KN może dotyczyć przeniesienia z urzędu, za zgodą nauczyciela lub na wniosek samego nauczyciela. Jeśli szkoła chce dokonać takiego transferu, musi wywiązać się z pewnych obowiązków wobec pedagoga.

Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia mu odpowiedniego mieszkania oraz zatrudnienia dla współmałżonka, jeśli również jest nauczycielem. W przypadku, gdy to sam pedagog występuje z wnioskiem o transfer, zgodę na przeniesienie musi wyrazić:

 • dyrektor placówki zatrudniającej,
 • dyrektor placówki docelowej,
 • organ prowadzący. 

Warto pamiętać, że opisywana procedura dotyczy jedynie nauczycieli mianowanych. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie przenosi się do innej szkoły w drodze art. 18 KN. Ma natomiast prawo rozwiązać łączącą ją z placówką umowę o pracę i zawrzeć nowy stosunek pracy z dyrektorem tej szkoły, w której chce pracować. W takich okolicznościach należy mieć na uwadze, że nauczyciela może obowiązywać okres wypowiedzenia o długości proporcjonalnej do stażu pracy. 

Jak dokonać przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN na wniosek pedagoga?

Jeśli o przeniesienie do pracy w innej szkole wnioskuje sam nauczyciel, pismo w tej sprawie powinien kierować w pierwszej kolejności do dyrektora zatrudniającego. W sytuacji, kiedy kierujący placówką nie zgodzi się na transfer, dalsze kroki nie będą podejmowane. Jeżeli jednak dyrektor wyrazi zgodę na przeniesienie, kolejnym krokiem będzie skierowanie odpowiedniego zapytania do dyrektora szkoły docelowej.

W zasadzie to właśnie ten podmiot dokonuje przeniesienia nauczyciela. Jeśli obaj dyrektorzy wyrażają na to zgodę, wystarczy zasięgnąć opinii organu prowadzącego, a następnie przygotować akt przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN. Oczywiście, opinia organu prowadzącego musi być pozytywna, jeśli transfer ma zakończyć się sukcesem. 

Jak wygląda akt przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN?

Kiedy procedura przeniesienia nauczyciela dobiega końca, dyrektor placówki docelowej wydaje dekret lub inaczej akt przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN. Dokument sporządzany jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • jeden dla nauczyciela,
 • jeden do akt osobowych nauczyciela,
 • jeden do księgowości,
 • jeden do dokumentacji szkolnej. 

Przykładowy akt przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN zawiera między innymi:

 • dane nowego pracodawcy,
 • datę przeniesienia,
 • oznaczenie stanowiska pracy, jakie ma objąć nauczyciel,
 • oznaczenie miejsca wykonywania pracy przez nauczyciela.

Do przygotowania dokumentu można użyć gotowego do wypełnienia wzoru aktu przeniesienia nauczyciela w trybie art. 18 KN.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przeniesienie nauczyciela Art. 18 KN – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)