Opinia o dysleksji – wzór

17,00 

Opinię o dysleksji uczeń powinien otrzymać do końca szkoły podstawowej. Obowiązuje ona natomiast aż do końca edukacji szkolnej. Po diagnozę i opinię rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszej opinii o dysleksji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega dysleksja?

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce pisania i czytania. Jednym z pierwszych objawów tego zaburzenia może być nieestetyczny charakter pisma, na przykład wychodzenie poza linijki. Dyslektyk często myli litery podczas pisania i popełnia liczne błędy, przepisując z tablicy. Symptomami, które mogą wskazywać na dysleksję, są między innymi:

 • pominięcie etapu raczkowania w wieku niemowlęcym – dziecko od razu chodzi,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z układaniem puzzli, budowaniem z klocków,
 • mylenie kierunków i stron lewa-prawa.

W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej u dyslektyka można zauważyć również takie problemy jak:

 • trudności ze skupieniem uwagi,
 • zaburzenia pamięci,
 • oburęczność lub niesprawność ruchowa, np. problemy z zawiązywaniem butów, używaniem sztućców, zapinaniem guzików. 

Dyslektyk często pisze też od prawej do lewej lub w odbiciu lustrzanym, przekręcając słowa i przestawiając litery. Innym objawem zaburzenia może być również powolne czytanie, zamienianie miejscami głosek czy brak umiejętności dzielenia słów na sylaby. 

Jak powinna wyglądać opinia o dysleksji?

Przykładowa opinia o dysleksji wydawana jest przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dokument musi zawierać:

 • dane poradni,
 • numer kolejny opinii,
 • dane ucznia,
 • informacje o rozpoznanych możliwościach psychofizycznych ucznia,
 • informacje o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • zalecenia/wskazania do pracy z uczniem.

Dokument można opracować, korzystając ze wzoru opinii o dysleksji. Źródłem informacji do wydania pisma powinny być natomiast obserwacje prowadzone przez wychowawcę, nauczycieli i specjalistów. 

Jakie zalecenia może zawierać opinia o dysleksji?

Zalecenia do pracy z dzieckiem to jeden z najważniejszych elementów opinii o dysleksji. Wskazania te obejmują między innymi prowadzenie zajęć dodatkowych, indywidualizowanie pracy z uczniem czy dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka.

W praktyce opinia może wskazywać na fakt, że uczeń powinien mieć inaczej sformułowane polecenia np. na sprawdzianach czy w ramach zadawanych prac domowych. Dyslektyk nie może być natomiast oceniany tak samo jak inni uczniowie, kiedy w grę wchodzi pisanie i czytanie.

Poza tym, uczeń z takimi problemami powinien:

 • siedzieć w pierwszej ławce,
 • pisać dyktanda z pamięci lub wypełniając luki,
 • uzyskać zwolnienie z nauki języka obcego.

Dziecko dyslektyczne najczęściej potrzebuje także:

 • powtarzania tekstu na głos,
 • wielozmysłowego zaangażowania w realizację różnych zadań,
 • odczytywania poleceń przez nauczyciela,
 • podzielenia egzaminów pisemnych na mniejsze części,
 • stosowania różnych środków audiowizualnych podczas pracy,
 • stosowania odpowiedzi ustnych do sprawdzania wiedzy,
 • dostosowania sprawdzianów do możliwości ucznia,
 • pomocy nauczyciela przy zapisywaniu odpowiedzi na sprawdzianie/egzaminie.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia o dysleksji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)