Podanie nauczyciela o przeniesienie – wzór

17,00 

Zgodnie z przepisami, nauczyciel może zostać przeniesiony na to samo lub inne stanowisko, w tej samej lub w innej szkole, w tej samej lub w innej miejscowości na swój własny wniosek lub z urzędu, ale za zgodą pedagoga. Jeśli nauczyciel chce pracować w innej placówce, powinien przygotować zatem odpowiednie podanie w tej sprawie do dyrektora szkoły zatrudniającej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie są warunki przeniesienia nauczyciela?

Rozwiązanie w postaci przeniesienia nauczyciela znajduje zastosowanie jedynie w stosunku do pedagogów zatrudnionych na podstawie aktu mianowania – nie umowy o pracę. Aby przeniesienie było możliwe, zgodę na transfer musi wyrazić:

 • nauczyciel,
 • dyrektor zatrudniający,
 • dyrektor placówki docelowej,
 • organ prowadzący. 

Przeniesienie jest niemożliwe, jeśli zgody na transfer nie wyraża jeden lub drugi dyrektor. Nie da się także przenieść z urzędu nauczyciela, który nie zgadza się na takie rozwiązanie. Procedura przeniesienia z woli pedagoga wygląda więc następująco:

 • nauczyciel składa wniosek o przeniesienie do dyrektora zatrudniającego,
 • jeśli dyrektor nie zgadza się na przeniesienie, procedura zostaje zatrzymana, ale jeżeli akceptuje wniosek, zwraca się z podobnym zapytaniem do dyrektora placówki docelowej,
 • jeżeli dyrektor placówki docelowej nie zgadza się na przyjęcie nauczyciela, procedura zostaje zatrzymana, ale w przypadku zgody, kierujący szkołą przejmuje czynności związane z przeniesieniem nauczyciela,
 • dyrektor placówki docelowej występuje o opinię do organu prowadzącego,
 • jeśli organ prowadzący wyraża aprobatę, dyrektor dokonuje przeniesienia nauczyciela, wydając tak zwany dekret przeniesienia, w którym określa między innymi tryb przeniesienia nauczyciela. 

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie?

Ponieważ to od woli dyrektora zależy, czy nauczyciel będzie mógł przenieść się do pracy w innej szkole, kluczowym elementem pisma z prośbą w takiej sprawie będzie jego uzasadnienie.

Do przygotowania dokumentu można użyć sprawdzonego wzoru podania nauczyciela o przeniesienie, jednak argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem pedagog musi sformułować samodzielnie, zgodnie z okolicznościami. Podanie powinno zawierać dane nauczyciela, oznaczenie placówki docelowej i przyczynę chęci zmiany miejsca pracy.

Taką przyczyną może być:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • zmiana sytuacji życiowej,
 • problemy w dotychczasowej placówce (z uczniami, z innymi nauczycielami),
 • lepsze perspektywy rozwoju w drugiej szkole, itd. 

Uzasadnienie wniosku powinno być zgodne ze stanem faktycznym, dlatego nie należy uwzględniać w nim informacji, których nauczyciel nie jest w stanie uwiarygodnić. 

Co jeśli dyrektor odrzuci podanie nauczyciela o przeniesienie?

Nawet najlepiej uzasadnione przykładowe podanie nauczyciela o przeniesienie może zostać odrzucone przez dyrektora, jeśli szkoła zmaga się z problemem braków kadrowych.

W takiej sytuacji nauczyciel ma jedynie dwie możliwości: może kontynuować pracę w danej placówce, a za jakiś czas złożyć kolejny podobny wniosek lub całkowicie rozwiązać stosunek pracy łączący go z dyrektorem danej szkoły. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie nauczyciela o przeniesienie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)