Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej – wzór

17,00 

W przedszkolach publicznych grupy uczniów są najczęściej jednorodne wiekowo, jednak może zdarzyć się, że konkretne dziecko – ze względu na swój poziom rozwoju – zostanie przypisane do grupy starszej lub młodszej. Uczeń przedszkola może zostać przeniesiony do innego oddziału z inicjatywy dyrektora lub na wniosek rodziców. Jak napisać podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co warto wiedzieć przed złożeniem podania o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej?

Zanim rodzic sięgnie po wzór podania o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej, powinien wiedzieć, na jakich zasadach tworzone są oddziały w przedszkolu. Każdego roku organizację wychowania, nauczania i opieki planuje dyrektor placówki oświatowej. To on podejmuje decyzję w zakresie tworzenia grup przedszkolnych i przypisywaniu dzieci do poszczególnych oddziałów.

Zasady, jakimi się przy tym kieruje, określa statut przedszkola. Z reguły liczba dzieci w każdym oddziale nie może przekraczać 25, a do grupy dobiera się uczniów tak, aby zapewnić im najlepsze warunki rozwoju, z uwzględnieniem ich wieku, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, a także ewentualnych niepełnosprawności. Nie można więc przenieść dziecka na przykład do grupy, której liczebność przekroczyłaby wtedy 25 osób.

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej?

Przykładowe podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej powinno przyjmować formę pisemną. Dokument wymaga uwzględnienia:

  • danych rodzica,
  • danych dziecka,
  • oznaczenia grupy, do której dziecko aktualnie uczęszcza,
  • uzasadnienia.

Uzasadnienie podania o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej jest kluczowym elementem pisma adresowanego do dyrekcji przedszkola. W tej części wniosku należy podać przyczyny złożenia prośby o zmianę grupy. Można powołać się zatem między innymi na:

  • względy emocjonalne,
  • względy zdrowotne,
  • względy edukacyjne.

Pismo z prośbą o przeniesienie dziecka do innej grupy może wskazywać na fakt, że dziecko ma problemy adaptacyjne, że wymaga wsparcia w nauce, a także że powinno korzystać z zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Dokument należy złożyć w przedszkolu osobiście, drogą elektroniczną lub listownie. 

Przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej z woli dyrektora

Omawiana wyżej sytuacja dotyczy przeniesienia dziecka do innej grupy przedszkolnej z inicjatywy rodziców, którzy dążą do zapewnienia swojej pociesze najlepszych warunków nauki i rozwoju. Jednak dyrektor szkoły może przenieść małego ucznia do innego oddziału również z własnej inicjatywy.

Przyczyną przeniesienia bywa najczęściej przekroczenie dopuszczalnej liczby uczniów w grupie lub poziom rozwoju dziecka. Jak zostało wspomniane, grupy przedszkolne powinny być względnie jednorodne, dlatego w przypadku, kiedy dziecko mocno odstaje od rówieśników, może zostać przepisane do innej grupy, np. w celu nadrobienia zaległości z zakresu samoobsługi. Niemniej jednak plan transferu dziecka powinien zostać skonsultowany z jego rodzicami. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)