Aneks do świadectwa maturalnego – wzór

17,00 

Aneks do świadectwa maturalnego wydaje się po to, aby skorygować lub uzupełnić zawarte w świadectwie informacje. Dokument jest załącznikiem, który wraz z oryginałem świadectwa należy traktować jako jedno pismo oficjalne. Najczęściej aneks do świadectwa maturalnego przygotowuje się dla osób, które zaliczyły dodatkowy przedmiot na maturze lub podeszły do egzaminu ponownie i poprawiły wynik.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru aneksu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest aneks?

Aneks to dokument w formie załącznika, który pozwala modyfikować zawartość innego pisma – tego, którego dotyczy. Za pomocą aneksu można:

 • poprawić dokument,
 • rozszerzyć dokument o dodatkowe informacje,
 • zmienić treść dokumentu,
 • zaktualizować dokument.

Ponieważ świadectwo maturalne zawiera informacje na temat absolwenta i zaliczonych przez niego przedmiotów na egzaminie maturalnym, aneks do takiego dokumentu będzie odnosił się między innymi do rodzaju zdawanych przedmiotów oraz wyników uzyskanych przez ucznia.

Kiedy wydaje się aneks do świadectwa maturalnego?

Aneks do świadectwa maturalnego wydawany będzie w przypadku, kiedy informacje zawarte na świadectwie okażą się nieaktualne. Do takiej sytuacji może dojść, gdy:

 • absolwent podejdzie ponownie do tego samego egzaminu i uzyska lepszy wynik,
 • absolwent podejdzie do egzaminu na poziomie rozszerzonym,
 • absolwent podejdzie do dodatkowego egzaminu z innego przedmiotu na poziomie podstawowym.

Krótko mówiąc, przykładowy aneks do świadectwa maturalnego można otrzymać po poprawie lub po uzupełnieniu matury. Dokument uzyska najczęściej uczeń, który stara się dostać na wymarzony kierunek studiów – może potrzebować wtedy wyniku z dodatkowego przedmiotu lub większej ilości punktów (te za egzamin na poziomie rozszerzony liczone są podwójnie).

Jak wygląda aneks do świadectwa maturalnego?

Do przygotowania aneksu do tak ważnego dokumentu, jakim jest świadectwo dojrzałości, warto użyć sprawdzonego wzoru aneksu do świadectwa maturalnego. Pismo ma charakter formalny. Powinno zawierać co najmniej:

 • dane osobowe absolwenta,
 • dane szkoły, którą ukończył,
 • numer świadectwa, którego dotyczy wraz z datą wydania dokumentu,
 • opis wprowadzanych zmian.

Treść aneksu to natomiast dane dotyczące egzaminów i ich wyników. W dokumencie można uwzględnić także inne informacje istotne dla absolwenta, na podstawie których doliczone zostaną mu dodatkowe punkty w procedurze rekrutacji do szkoły wyższej.

Mogą to być między innymi wzmianki o wygranych w olimpiadach ogólnopolskich czy innych istotnych konkursach. Warto pamiętać, że wydany aneks jest nieodłącznym elementem oryginalnego świadectwa, dlatego dokumenty należy przechowywać łącznie.

Należy wiedzieć, że aneks maturalny nie jest wydawany automatycznie. Absolwent musi zgłosić się po niego w szkole, w której zdawał egzamin maturalny. W większości przypadków konieczne będzie przygotowanie pisemnego wniosku, adresowanego do dyrektora szkoły. Należy pamiętać, aby z wnioskiem w takiej sprawie wystąpić odpowiednio wcześnie. Placówka nie ma obowiązku wydania dokumentu od ręki.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aneks do świadectwa maturalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)