Zaświadczenie o chorobie przewlekłej – wzór matura

17,00 

Uczeń z chorobą przewlekłą może starać się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu maturalnego do jego potrzeb, najczęściej poprzez wydłużenie czasu pisania matury. W tym celu musi uzyskać zaświadczenie o chorobie przewlekłej od lekarza. Dokument przedstawia się następnie radzie pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zaświadczenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega dostosowanie warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego?

Jeśli jest to uzasadnione, uczniowi należy dostosować odpowiednio formy i/lub warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb, w tym do rodzaju niepełnosprawności absolwenta. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy maturalnych.

Natomiast dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu może sprowadzać się do:

  • zapewniania zdającemu odpowiedniego miejsca pracy,
  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego,
  • zapewnieniu obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, itd.

Jakich chorób może dotyczyć zaświadczenie o chorobie przewlekłej do matury?

Przykładowe zaświadczenie o chorobie przewlekłej do matury może dotyczyć chorób układu oddechowego, układu moczowego, układu ruchu lub układu krążenia. Mowa tu o takich schorzeniach jak cukrzyca, astma, choroba stawów czy jakakolwiek choroba układu krwionośnego.

Dokładną, obowiązującą listę chorób przewlekłych, które uprawniają ucznia do dostosowania sposobu przeprowadzenia egzaminu określa co roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – w ramach komunikatów, które dotyczą szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów.

Uczeń przewlekle chory, tak samo jak uczeń niepełnosprawny, z afazją, z dysleksją, słabowidzący lub słabosłyszący, może liczyć na dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu – między innymi poprzez wydłużenie czasu na pisanie lub odpowiadanie przed komisją.

Aby egzamin został dostosowany do potrzeb ucznia, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego radzie pedagogicznej, która na tej podstawie wydaje opinię w sprawie konieczności dostosowania form lub warunków przeprowadzenia egzaminu. 

Jakie elementy musi zawierać zaświadczenie o chorobie przewlekłej do matury?

Zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydaje lekarz, na przykład lekarz rodzinny. Dokument można przygotować, stosując wzór zaświadczenia o chorobie przewlekłej do matury. Pismo musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

  • dane ucznia,
  • informacja o rodzaju choroby,
  • określenie sposobu dostosowania form lub warunków przeprowadzenia egzaminu.

Zaświadczenie ma informować o tym, że uczeń cierpi na określoną chorobę przewlekłą i z tego względu trzeba dostosować do jego potrzeb warunki przeprowadzania egzaminów na przykład poprzez wydłużenie czasu pisania. Odpowiednio przygotowany dokument należy złożyć w tym samym terminie, co deklarację przystąpienia do egzaminów z wybranych przedmiotów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zaświadczenie o chorobie przewlekłej – wzór matura”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)