Aneks do umowy nauczyciela – wzór

17,00 

Aneksem do umowy można zmienić warunki pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Dokument powinien zostać podpisany przez obie strony, co oznacza, że nauczyciel musi zgadzać się na proponowane zmiany. W innych okolicznościach nie da się zawrzeć porozumienia zmieniającego.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru aneksu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest aneks do umowy?

Aneks to inaczej porozumienie zmieniające. Dokument służy modyfikowaniu warunków współpracy pomiędzy stronami. Za pomocą aneksu można:

 • usuwać postanowienia umowy,
 • zmieniać postanowienia umowy,
 • poprawiać umowę,
 • dodawać nowe postanowienia do umowy. 

Aneksowanie jest rozwiązaniem, które stosuje się wyłącznie w sytuacji, kiedy obie strony wyrażają zgodę na wprowadzane zmiany. O akceptacji nowych warunków świadczą podpisy składane na aneksie przez pracownika i pracodawcę. Odpowiednio opracowany aneks dołącza się do oryginalnej umowy jako jej nieodłączny element. 

Jak przygotować aneks do umowy nauczyciela?

Do przygotowania przykładowego aneksu do umowy nauczyciela stosuje się takie same zasady, jak przy sporządzaniu aneksów do innych umów, na przykład umów najmu. Dokument musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych oraz podpisy stron, czyli pracodawcy i pracownika – tutaj nauczyciela i dyrektora zatrudniającego.

Przy sporządzaniu aneksu do umowy nauczyciela zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy i karty nauczyciela (jeśli chodzi o wprowadzone zmiany). Dokument można przygotować, stosując uniwersalny wzór aneksu do umowy nauczyciela, który zawiera:

 • datę sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie umowy, której dotyczy,
 • opis wprowadzonych zmian,
 • termin obowiązywania wprowadzonych zmian,
 • podpisy stron. 

Jeśli w aneksie nie ma informacji o terminie wprowadzenia zmian, przyjmuje się, iż wchodzą one w życie z dniem podpisania dokumentu przez strony. Za pomocą aneksu strony mogą wprowadzić do umowy o pracę nowe warunki płacy i pracy, czyli między innymi:

 • inny wymiar czasu pracy,
 • inną wysokość wynagrodzenia.

Aneks można wykorzystać również wtedy, kiedy w treści umowy pojawiły się błędy lub gdy ustalenia stron wymagają aktualizacji. W każdym przypadku wprowadzone zmiany należy bardzo dokładnie opisać poprzez wskazanie, który punkt umowy ulega zmianie oraz jak ma brzmieć w obowiązującym kontrakcie. 

Kiedy nie można zawrzeć aneksu do umowy nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, aneks do umowy nauczyciela musi zostać podpisany przez obie strony stosunku pracy. Jeśli więc nauczyciel nie zgadza się na proponowane zmiany, zawarcie takiego porozumienia jest niemożliwe. W tej sytuacji dyrektor nadal może wprowadzić zmiany w warunkach płacy i pracy, jednak wyłącznie drogą wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza nowe warunki pracy i płacy po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik chce wyrazić sprzeciw wobec proponowanych warunków zatrudnienia, może złożyć stosowne oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia.

Należy wiedzieć jednak, że odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego sprawia, że wypowiedzenie to staje się wypowiedzeniem definitywnym, czyli prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aneks do umowy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)