Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór

17,00 

Szkoła ŻAK to placówka dla dorosłych, dlatego nauka w niej odbywa się w pełni dobrowolnie – słuchacze nie są objęci obowiązkiem szkolnym. Nauka w szkole policealnej jest pobierana na podstawie umowy o kształcenie, którą można wypowiedzieć na warunkach w niej określonych. Jak wypowiedzieć umowę szkole ŻAK?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wypowiedzenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak rozwiązać umowę ze szkołą ŻAK?

Aby rozwiązać umowę, która łączy słuchacza ze szkołą ŻAK, należy przygotować pisemne wypowiedzenie woli, czyli oświadczenie o rezygnacji z dalszego pobierania nauki w placówce. Dokument składa się w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie. Bardzo istotne jest uzyskanie przy tym potwierdzenia odbioru wypowiedzenia na piśmie – od tej daty liczony jest okres wypowiedzenia.

Przed przystąpieniem do sporządzenia wypowiedzenia umowy należy zapoznać się z jej zapisami i ustalić między innymi długość obowiązującego słuchacza okresu wypowiedzenia. Umowę ze szkołą policealną można wypowiedzieć bowiem w każdym czasie, bez określonego powodu, ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym dopuszcza się jedynie w ściśle określonych sytuacjach, na przykład z powodu rażącego naruszenia obowiązków umownych przez placówkę edukacyjną. Jeśli słuchacza obowiązuje okres wypowiedzenia, w tym czasie – najczęściej przez jeden miesiąc – musi on nadal opłacać czesne, choć nie ma obowiązku pojawiania się na zajęciach. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy ŻAK?

Wypowiedzenie umowy ze szkołą ŻAK musi odbywać się na piśmie. Dokument można przygotować, stosując wzór wypowiedzenia umowy ŻAK, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Są to przede wszystkim:

  • data wypowiedzenia,
  • oznaczenie rozwiązywanej umowy,
  • dane stron,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu,
  • uzasadnienie – w przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,
  • podpis słuchacza.

Warto pamiętać, że przykładowe wypowiedzenie umowy ŻAK można złożyć w każdym momencie, nawet pod koniec roku szkolnego. Słuchaczowi, który zawarł z placówką umowę poza siedzibą szkoły, przysługuje także prawo do odstąpienia od kontraktu w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jeśli więc nie minęło więcej niż dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy, nie ma potrzeby jej wypowiadania – można od niej odstąpić. 

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy ŻAK?

Złożenie wypowiedzenia umowy szkole ŻAK prowadzi do rozwiązania tej umowy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Słuchacz może wtedy odebrać swoje dokumenty z placówki i rozliczyć się z nią, czyli uregulować zaległe płatności lub domagać się zwrotu nienależnie poniesionych kosztów (jeśli zapłacił czesne za kilka miesięcy z góry).

Wezwanie do zwrotu nadpłaconego czesnego warto uwzględnić już w treści wypowiedzenia. Zerwanie umowy ze szkołą nie powinno wiązać się z żadnymi karami umownymi.

Dotyczy to także ewentualnego zwrotu kosztów za podjęcie nauki na kierunku objętym promocją. Jeśli słuchacz kształcił się bezpłatnie, ponieważ wybrał kierunek promocyjny, szkoła nie może obciążyć go kosztami nienaliczanego czesnego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypowiedzenie umowy ŻAK – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)