Wypowiedzenie umowy Żłobek – wzór

17,00 

Wypowiedzenie umowy zawartej ze żłobkiem prywatnym wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu, czyli oświadczenia o rezygnacji z usług placówki. Przed przygotowaniem takiego pisma warto ponownie zapoznać się z zapisami obowiązującego kontraktu. Jak przygotować wypowiedzenie umowy ze żłobkiem?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wypowiedzenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak rozwiązać umowę ze żłobkiem?

Umowa zawarta ze żłobkiem może zostać rozwiązana na zasadach w niej określonych. Najczęściej dokument przewiduje możliwość rozwiązania kontraktu w trybie natychmiastowym oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W trybie natychmiastowym umowę można wypowiedzieć jedynie w ściśle określonych okolicznościach, gdy jedna ze stron nie realizuje swoich podstawowych obowiązków.

W przypadku rodzica będzie to na przykład nieopłacanie czesnego w terminie, również po otrzymaniu upomnienia, zaś w przypadku żłobka na przykład narażanie dzieci na niebezpieczeństwo. Bez określonego powodu umowę ze żłobkiem można wypowiedzieć również z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zwykle miesięcznego.

W tym czasie dziecko nie musi już pojawiać się w placówce, ale rodzic nadal ma obowiązek uiszczać za nie czesne. Wypowiedzenie umowy ze żłobkiem musi przyjmować formę pisemną. Można złożyć je w sekretariacie osobiście lub listownie. Warto uzyskać przy tym potwierdzenie przyjęcia dokumentu wraz z datą – od niej liczony będzie okres wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy ze żłobkiem?

Wypowiedzenie umowy to proste oświadczenie woli, w którym należy uwzględnić:

  • datę wypowiedzenia,
  • dane stron,
  • oznaczenie umowy, której dotyczy oświadczenie,
  • przyczynę wypowiedzenia (dot. wypowiedzenia w trybie natychmiastowym),
  • podpis rodziców/opiekunów prawnych. 

Do przygotowania pisma można użyć uniwersalnego wzoru wypowiedzenia umowy ze żłobkiem, który zawiera już wszystkie wymienione elementy – wystarczy jedynie wypełnić go właściwymi informacjami.

Jeśli wypowiedzenie ma nastąpić w trybie natychmiastowym, należy uwzględnić w nim podstawę podjętej decyzji, czyli uzasadnienie wypowiedzenia z odniesieniem do odpowiednich postanowień umowy.

W przypadku rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia uzasadnienie nie jest konieczne. Rodzice mogą jednak uwzględnić je w swoim piśmie. Najczęściej za chęcią rozwiązania umowy z placówką stoją natomiast następujące okoliczności:

  • zmiana miejsca pracy,
  • utrata pracy przez rodzica,
  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • niezadowolenie z jakości usług świadczonych przez placówkę,
  • potrzeba zapisania dziecka do placówki odpowiednio dostosowanej do jego potrzeb, itd.

Jakie konsekwencje może mieć wypowiedzenie umowy ze żłobkiem?

Przykładowe wypowiedzenie umowy ze żłobkiem powinno być zgodne z zasadami określonymi w samej umowie. Jeśli rodzic odpowiednio zapozna się z treścią tego dokumentu, może uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, na przykład naliczenia kary umownej.

Co ważne, kontrakt z placówką powinien przewidywać równe prawa do rozwiązania umowy zarówno dla rodziców, jak i dla samego żłobka. Dokument nie może również naruszać ogólnych przepisów dotyczących umów o świadczenie usług, np. poprzez niedopuszczenie możliwości wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w każdym czasie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypowiedzenie umowy Żłobek – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)