Wypowiedzenie umowy z Przedszkolem – wzór

17,00 

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem dotyczy kontraktu zawartego z placówką prywatną. Z przedszkolem publicznym rodzice dziecka nie zawierają bowiem żadnej umowy. Zasady zakończenia współpracy między rodzicami a przedszkolem prywatnym powinien określać sam dokument, czyli umowa o świadczenie usług. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wypowiedzenia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy z przedszkolem

Za chęcią rozwiązania umowy zawartej z przedszkolem prywatnym może stać wiele różnych powodów. Rodzice składają wypowiedzenie umowy na ręce kierującego placówką między innymi ze względu na:

  • zmianę miejsca zamieszkania,
  • utratę pracy,
  • niezadowolenie z jakości świadczonych usług,
  • chęć zapisania dziecka do innej placówki, np. z powodu ciekawszej oferty edukacyjnej lub bardziej dogodnej lokalizacji. 

Z takich przyczyn rodzic może wypowiedzieć umowę z przedszkolem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zwykle 1-miesięcznego. W tym czasie dziecko nie musi już pojawiać się w placówce, ale jego rodzice jako strona umowy nadal zobowiązani są regulować opłaty wynikające z treści kontraktu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku chęci zakończenia współpracy w trybie natychmiastowym. Takie rozwiązanie zwykle dopuszcza się jedynie w ściśle określonych okolicznościach, np. gdy placówka naraża dzieci na niebezpieczeństwo, czyli w sposób rażący uchyla się od swoich obowiązków. 

Jak rozwiązać umowę z przedszkolem?

Przykładowe wypowiedzenie umowy z przedszkolem musi przyjmować formę pisemną – bez względu na to, czy dotyczy rozwiązania kontraktu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy w trybie natychmiastowym.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór wypowiedzenia umowy z przedszkolem, a następnie złożyć w sekretariacie osobiście lub listownie. Co ważne, warto uzyskać przy tym potwierdzenie wniesienia pisma dla celów dowodowych – od tego momentu liczony będzie okres wypowiedzenia.

Przed złożeniem oświadczenia wskazane jest także zapoznanie się z treścią obowiązującej strony umowy. Dokument powinien dokładnie określać warunki rozwiązania kontraktu, w tym długość okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z przedszkolem?

Wypowiedzenie umowy to nic innego, jak oświadczenie woli o chęci rozwiązania kontraktu – rezygnacji z usług placówki oświatowej. Dokument można przygotować, stosując wzór wypowiedzenia umowy z przedszkolem i uzupełniając go odpowiednimi informacjami. Pismo zawiera między innymi:

  • datę sporządzenia,
  • dane stron,
  • oznaczenie umowy, której dotyczy,
  • termin rozwiązania kontraktu, uwzględniający okres wypowiedzenia,
  • podpis rodziców/opiekunów prawnych.

W treści wypowiedzenia można uwzględnić również prośbę o rozliczenie nieobecności dziecka, czyli zwrot nadpłaconej kwoty za czesne i wyżywienie, które naliczane jest w stawkach dziennych. Jak zostało wspomniane, dla swojej skuteczności dokument musi zostać dostarczony dyrekcji przedszkola tak, aby można było zapoznać się z jego zawartością.

W związku z tym pismo najlepiej jest złożyć osobiście w placówce lub przesłać listem poleconym. W pierwszym przypadku warto uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentów na osobnej kopii. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypowiedzenie umowy z Przedszkolem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)