Rezygnacja ze studiów UAM – wzór

17,00 

Rezygnacja ze studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonana na piśmie będzie szczególnie ważna dla osób, które za swoje studia płacą regularnie czesne. Nie oznacza to jednak, że student uczący się nieodpłatnie nie powinien dopilnować takiej formalności. Jak przygotować pisemną rezygnację ze studiów UAM?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać rezygnację ze studiów UAM?

Pismo z prośbą o skreślenie z listy studentów należy adresować do dziekana swojego wydziału. Właśnie na tym polega bowiem rezygnacja ze studiów. Dokument można przygotować, stosując wzór rezygnacji ze studiów UAM, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami i swoim podpisem.

W treści pisma powinny pojawić się dokładne dane osobowe i identyfikacyjne studenta. Można uwzględnić także uzasadnienie podjętej decyzji, choć nie jest to obowiązkowe. Rezygnację ze studiów składa się w dziekanacie osobiście lub listownie. Warto uzyskać przy tym potwierdzenie odbioru dokumentów wraz z datą na piśmie, dla celów dowodowych.

Dlaczego formalna rezygnacja ze studiów UAM jest taka ważna?

Skreślenie studenta z listy następuje zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy ten nie przystąpi do sesji egzaminacyjnej i nie zaliczy przedmiotów w danym semestrze. Do tego czasu uczelnia ma prawo naliczać czesne za studia, obciążając studenta takimi kosztami bez względu na to, czy uczęszczał on na zajęcia.

Również dla studentów kierunków nieodpłatnych brak formalnej rezygnacji może okazać się uciążliwy, ponieważ uczelnia będzie próbowała podjąć z nim kontakt, aby uprzedzić go o konsekwencjach niezaliczenia egzaminów.

Formalna rezygnacja ze studiów nie jest przy tym czynnością szczególnie pracochłonną i skomplikowaną. Wystarczy wypełnić przykładowy wzór rezygnacji ze studiów UAM, podbić kartę obiegową i złożyć w dziekanacie swoją legitymację studencką, aby odzyskać wszystkie dokumenty i – jeśli takie są plany studenta – zapisać się na inną uczelnię. 

Jak uzasadnić rezygnację ze studiów UAM?

Przykładowa rezygnacja ze studiów UAM nie wymaga uzasadnienia decyzji podjętej przez studenta. Warto jednak takie uzasadnienie przygotować, jeśli student planuje w przyszłości powrót na uczelnię. Argumentami, które mogą stanowić podstawę podjęcia takiej decyzji bywają najczęściej:

  • chęć zmiany kierunku kształcenia,
  • całkowita zmiana planów życiowych,
  • konieczność podjęcia pracy zarobkowej,
  • brak środków na dalsze kształcenie,
  • konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, itp. 

Dziekan wydziału nie będzie przykładał wagi do uzasadnienia rezygnacji ze studiów, jednak przedstawione przez studenta argumenty będą analizowane w momencie, kiedy student złoży wniosek o ponowne wpisanie go na listę.

Prośba o wznowienie studiów wymaga uzasadnienia, na podstawie którego władze uczelni podejmą decyzję o ewentualnym przywróceniu studenta na listę. We wniosku o reaktywację studiów studenci najczęściej powołują się natomiast na fakt, że pierwotna przyczyna ich rezygnacji już nie obowiązuje. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów UAM – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)