Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór

17,00 

Student może zostać skreślony z listy, kiedy łamie przepisy regulaminu uczelni, a także między innymi w przypadku niezaliczenia sesji (nawet w terminie poprawkowym) czy niezłożenia pracy dyplomowej w terminie. Warto pamiętać jednak, że od decyzji o skreśleniu z listy przysługuje odwołanie. Jak napisać podanie o nie skreślenie z listy studentów?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy student może zostać skreślony z listy?

Przykładowe podanie o nie skreślenie z listy studentów może wiązać się z różnymi okolicznościami, które stanowiły pierwotną przyczynę skreślenia z listy. Najczęściej wśród sytuacji uzasadniających skreślenie wymienia się:

 • niepodjęcie nauki na studiach (po tym, jak student został na nie przyjęty),
 • niezłożenie pracy dyplomowej w terminie,
 • brak udziału w obowiązkowych zajęciach,
 • brak postępów w nauce,
 • nieuzyskanie zaliczenia semestru (niezaliczenie egzaminów w sesji),
 • niewniesienie opłaty za odbywanie studiów.

Poza tym, skreślenie z listy może być też formą kary dyscyplinarnej – kara wydalenia z uczelni. W każdym przypadku po podjęciu decyzji o skreśleniu studenta z listy uczelnia musi przesłać mu pismo, w którym poinformuje zarówno o przyczynie skreślenia, jak i o możliwości wniesienia odwołania. To na tej podstawie student przygotowuje podanie o nie skreślenie z listy, z prośbą o ponowne wpisanie na listę.

Jak napisać podanie o nie skreślenie z listy studentów?

Pismo z prośbą o przywrócenie studenta na listę należy adresować do dziekana swojego wydziału. Dokument powinien zawierać niezbędne dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe studenta. Konieczne jest także uwzględnienie w nim własnego uzasadnienia, czyli argumentów przemawiających za ponownym wpisaniem studenta na listę.

Pismo można przygotować, stosując wzór podania o nie skreślenie z listy studentów. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie takiej prośby, to student może postawić w tym zakresie na jedną z dwóch strategii:

 • podważyć argumenty, na podstawie których uczelnia podjęła decyzję o wykreśleniu go z listy (w oparciu o obowiązujący regulamin),
 • wytłumaczyć się ze swojego zachowania i zaniedbań, które mogły stanowić podstawę wydalenia studenta z uczelni. 

W praktyce uzasadnieniem przykładowego podania o nie skreślenie z listy studentów najczęściej jest wyjaśnienie, dlaczego student nie złożył pracy w terminie, nie zaliczył sesji czy nie pojawiał się na zajęciach obowiązkowych. Wśród argumentów, jakie można przedstawić w takiej sytuacji, są między innymi:

 • konieczność wykonywania pracy zarobkowej,
 • konieczność sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • zły stan zdrowia, hospitalizacja, rehabilitacja po wypadku, itd. 

Warto pamiętać również, że odwołanie od skreślenia z listy nie jest tym samym, co prośba o ponowne wpisanie na listę. Dokumenty te można jednak połączyć, przygotowując podanie o nie skreślenie z listy studentów z prośbą o ponowne wpisanie na listę. 

Pismo z prośbą o nieskreślenie z listy studentów należy złożyć w dziekanacie. Można dokonać tego zarówno osobiście, jak i listownie (listem poleconym).

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)