Podanie o skreślenie z listy studentów wzór

17,00 

O złożeniu podania o skreślenie z listy studentów powinna pamiętać przede wszystkim osoba studiująca na kierunku płatnym. W takim przypadku niedopilnowanie skreślenia z listy może bowiem wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Jak przygotować pismo z prośbą o skreślenie z listy studentów?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy student wnioskuje o skreślenie z listy?

Skreślenie studenta z listy może nastąpić w różnych okolicznościach, zarówno na jego własną prośbę, jak i w przypadku, kiedy student dopuszcza się poważnych zaniedbań i łamie regulamin uczelni. Uzasadnieniem podania o skreślenie z listy studentów bywa najczęściej:

 • zmiana planów życiowych,
 • chęć podjęcia nauki na innym kierunku, na innej uczelni,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • wyjazd za granicę,
 • brak środków na kontynuowanie nauki,
 • konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną, 
 • zmiana sytuacji życiowej (prywatnej), np. ciąża, narodziny dziecka,
 • konieczność podjęcia pracy zarobkowej, itd. 

Niezależnie od przyczyny, student zawsze ma prawo zrezygnować z dalszej nauki na uczelni. Aby zostać wykreślonym z listy, musi skierować odpowiednie pismo w tej sprawie do dziekana swojego wydziału.

Dokument warto przygotować niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji, choćby ze względu na dobro innych osób, które chciałyby zająć miejsce studenta składającego rezygnację. 

Jak napisać podanie o skreślenie z listy studentów?

Pismo z prośbą o skreślenie z listy studentów powinno zostać zaadresowane do dziekana wydziału. Dokument nie wymaga uzasadnienia, jednak z reguły warto jest je uwzględnić – zwłaszcza jeśli student planuje powrót na uczelnię. Pismo można przygotować z pomocą wzoru podania o skreślenie z listy studentów, wypełniając go zgodnie z okolicznościami danej sytuacji.

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane osobowe i identyfikacyjne studenta, a także wyraźne oświadczenie o chęci rezygnacji ze studiów. Pismo składa się w dziekanacie – osobiście lub listownie. 

Dlaczego należy pamiętać o złożeniu podania o skreśleniu z listy studentów?

Przykładowe podanie o skreślenie z listy studentów ma największe znaczenie dla osób studiujących na kierunkach płatnych. Tacy studenci muszą bowiem liczyć się z faktem, że ich nieobecność na zajęciach nie doprowadzi do wstrzymania naliczania czesnego.

W związku z tym rezygnując ze studiów bez złożenia takiego pisma, student naraża się na wysokie koszty. Uczelnia ma prawo naliczać opłaty tak długo, jak student widnieje na liście studentów. Natomiast skreślenie z takiej listy następuje zwykle dopiero po niezaliczeniu sesji w terminie poprawkowym.

Wniosek o skreślenie z listy pozwala zatem uniknąć niepotrzebnych kosztów w przypadku rezygnacji z nauki na uczelni prywatnej lub w trybie zaocznym. Nie oznacza to jednak, że podobnego dokumentu nie powinna wnieść osoba, która rezygnuje ze studiów dziennych na uczelni publicznej.

W takim przypadku złożenie podania o skreślenie z listy pozwala:

 • zakończyć współpracę z uczelnią w sposób formalny (brak telefonów i listów z dziekanatu),
 • rozliczyć się z uczelnią i odzyskać swoje dokumenty,
 • zapisać się na inną uczelnię. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o skreślenie z listy studentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)