Podanie o wznowienie studiów – wzór

17,00 

Podanie o wznowienie studiów to inaczej prośba o ponowne wpisanie na listę czy o reaktywację studiów. Student ma prawo skorzystać z tego rozwiązania w określonych sytuacjach. Podanie w takiej sprawie powinien zaadresować do dziekana swojego wydziału.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można złożyć podanie o wznowienie studiów?

Nie każdy student ma prawo złożyć podanie o wznowienie studiów. Z przywileju tego skorzysta jedynie osoba, która:

  • zaliczyła pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, 
  • zaliczyła pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Co istotne, przykładowe podanie o wznowienie studiów można złożyć jedynie w ciągu 3 lat od dnia wykreślenia studenta z listy. Po tym czasie reaktywacja studiów będzie niemożliwa.

Warto wspomnieć, że pismo w sprawie wznowienia nauki może dotyczyć także przywrócenia studenta na uczelnię w celu złożenia pracy dyplomowej lub w celu przystąpienia do obrony pracy dyplomowej. W takich okolicznościach student zostaje przywrócony na ostatni semestr nauki, aby przygotować i złożyć pracę dyplomową oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego. 

Jak napisać podanie o wznowienie studiów?

Pismo z prośbą o wznowienie studiów student kieruje do dziekana swojego wydziału. Dokument można opracować, używając wzoru podania o wznowienie studiów, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe studenta, a także uzasadnienie jego prośby. Jeśli chodzi o argumenty przemawiające za wyrażeniem zgody na reaktywację studiów, wnioskodawca ma przed sobą dwie możliwości. Może:

  • nawiązać do pierwotnej przyczyny rezygnacji ze studiów, wskazując na fakt, że opisane wcześniej okoliczności już nie obowiązują,
  • podważyć decyzję uczelni o skreśleniu go z listy (odwołując się do odpowiednich przepisów) lub wytłumaczyć się ze swoich zaniedbań, które doprowadziły do skreślenia go z listy. 

Warto wspomnieć, że władze uczelni rozpatrując wniosek o wznowienie studiów, będą brały pod uwagę:

  • postępy studenta w nauce,
  • dotychczasowy przebieg studiów,
  • częstotliwość powtarzania semestrów przez studenta.

Nie bez znaczenia powinno okazać się także samo uzasadnienie podania przez osobę zainteresowaną powrotem na uczelnię. Należy zadbać zatem, aby przedstawione argumenty przekonały dziekana do podarowania studentowi drugiej szansy. 

Na czym polega wznowienie studiów?

Prawidłowo sporządzone, wypełnione podanie o wznowienie studiów powinno pozwolić studentowi reaktywować studia, a tym samym uniknąć konieczności rozpoczynania ich od początku. Jeśli dziekan zaakceptuje wniosek studenta, przywróci go na studia:

  • na semestr następujący po tym semestrze, który student zaliczył w całości, czyli na ostatni semestr przed skreśleniem z listy,
  • na ostatni semestr studiów – jeśli student nie obronił pracy dyplomowej lub jej nie złożył.

Co ważne, reaktywacja studiów sprawia, że przedmioty zaliczone warunkowo nie są brane pod uwagę. Oznacza to, że student musi zaliczyć je ponownie, aby kontynuować naukę. Jeśli zaś konieczne okaże się ponowne złożenie wniosku o reaktywację studiów, pismo w tej sprawie należy skierować już nie do dziekana, ale do rektora uczelni. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o wznowienie studiów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)