Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – wzór

17,00 

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie powinno być nadużywane, dlatego warto sięgać po nie tylko w uzasadnionych przypadkach. Co równie istotne, termin na złożenie pracy dyplomowej można przesunąć zazwyczaj o nie więcej niż 3 miesiące, ponieważ obrony powinny odbyć się do końca września. Dokładne zasady przekładania takich terminów określa jednak każdorazowo regulamin uczelni.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej?

Każda uczelnia może wyznaczać studentom inny termin na złożenie pracy dyplomowej. Warto zawczasu sprawdzić, kiedy taki termin upływa, gdyż zazwyczaj na jego podstawie określa się także termin na wniesienie ewentualnego wniosku o przedłużenie czasu na złożenie pracy dyplomowej (zwykle 14 dni przed oryginalnym terminem).

Pismo w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej należy adresować do dziekana swojego wydziału, składając je w dziekanacie osobiście lub listownie. Dokument musi zawierać staranne uzasadnienie, czyli przyczyny braku możliwości złożenia pracy w terminie przewidzianym dla wszystkich studentów. 

Jak napisać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

Do opracowania pisma z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie pracy licencjackiej czy magisterskiej student może użyć uniwersalnego wzoru podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Dokument uwzględnia dane osobowe i identyfikacyjne studenta, a także uzasadnienie, od którego będzie zależała decyzja władz uczelni.

Jak zostało wspomniane, wniosek w takiej sprawie należy adresować do dziekana swojego wydziału. Można także poprzeć przedstawione w nim argumenty odpowiednimi dokumentami, czyli dowodami na poparcie wyjaśnień. 

Jak uzasadnić podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

Przykładowe podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej powinno wskazywać, dlaczego student nie był w stanie przygotować i złożyć pracy w wyznaczonym czasie. Wśród argumentów, na jakie można powołać się w takim piśmie, wymienia się między innymi:

  • długotrwałą chorobę,
  • hospitalizację,
  • utrudniony kontakt z promotorem,
  • brak niezbędnych materiałów,
  • problemy związane z dotarciem do materiałów źródłowych.

Co ważne, taki sam wniosek w imieniu studenta może złożyć także jego promotor, np. w związku ze swoją długotrwałą nieobecnością. Dokładne zasady przesuwania terminów na złożenie pracy dyplomowej określa regulamin uczelni, z którym należy zapoznać się przed złożeniem pisma do dziekana.

Bardzo często zapisy tego dokumentu ograniczają możliwość przesunięcia terminu na złożenie pracy o więcej niż 2-3 miesiące. Warto pamiętać również, że wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien zostać zaopiniowany przez promotora. Nie należy zatem „zrzucać” na niego winy za nieprzygotowanie pracy w terminie, jeśli student sam ponosi odpowiedzialność za opóźnienie. 

Część uczelni w swoim regulaminie może określać, jakie okoliczności uzasadniają przesunięcie terminu na złożenie pracy dyplomowej, jednak w większości przypadków w takich dokumentach pojawia się jedynie termin „uzasadnione sytuacje”, zatem każde pismo w tej sprawie powinno zostać rozpatrzone indywidualnie w oparciu o uzasadnienie prośby studenta.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)