Podanie o przedłużenie sesji – wzór

17,00 

O złożeniu podania o przedłużenie sesji powinien pomyśleć student, któremu nie udało się zaliczyć egzaminu lub kilku egzaminów w pierwszym terminie. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której student nie przystąpił do zdawania egzaminu, jak i sytuacji, w której student egzamin oblał (na przykład w tzw. terminie zerowym). Pismo w sprawie przedłużenia sesji należy adresować do dziekana lub prodziekana swojego wydziału. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o przedłużenie sesji?

Pisemna prośba o przedłużenie sesji skierowana do dziekana/prodziekana wydziału to dokument o charakterze formalnym. Wniosek powinien zawierać między innymi dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe studenta, a także uzasadnienie konieczności przedłużenia sesji egzaminacyjnej.

Pismo można przygotować, stosując wzór podania o przedłużenie sesji, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dokument należy złożyć w dziekanacie osobiście lub listownie, a następnie oczekiwać na kontakt ze strony władz uczelni.

Jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, nowy termin egzaminu student będzie mógł ustalić indywidualnie z prowadzącym dane zajęcia. 

Jak uzasadnić podanie o przedłużenie sesji?

Przykładowe podanie o przedłużenie sesji musi zawierać dobrze przemyślane uzasadnienie, które przekona dziekana do wyrażenia zgody na takie rozwiązanie. Najczęściej uzasadnieniem podania będzie wskazanie na fakt, że student nie miał czasu przygotować się do egzaminu z określonych, obiektywnie ważnych powodów lub że student nie mógł stawić się na egzaminie, na przykład z powodu choroby czy wypadku losowego.

Jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyny braku czasu na naukę, to można wymienić tutaj następujące okoliczności:

  • ciężka, długotrwała choroba, 
  • hospitalizacja,
  • świadczenie pracy zarobkowej,
  • konieczność sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.

O czym warto pamiętać przy składaniu podania o przedłużenie sesji?

Jeśli student nie zaliczy egzaminów przy pierwszym podejściu, powinien niezwłocznie zapoznać się z regulaminem uczelni i sprawdzić, jaki jest termin na złożenie wniosku o przedłużenie sesji. Regulamin może określać także, na jakiej podstawie dziekan wydaje zgodę na przedłużenie sesji egzaminacyjnej oraz jak często student może korzystać z takiego rozwiązania.

Jeśli pismo zostanie odrzucone, kolejną opcją okaże się podejście do egzaminu w terminie poprawkowym. Student może także złożyć do dziekana wniosek o egzamin komisyjny, ale dopiero po niezaliczeniu przedmiotu w drugim terminie (w sesji poprawkowej). Pozostałe dostępne rozwiązania to:

  • powtarzanie semestru,
  • powtarzanie roku – w przypadku niezaliczenia przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS wynoszącej 20. 

Należy pamiętać, że pisma w sprawie przedłużenia sesji są rozpatrywane indywidualnie. Student, który wnosi takie podanie, powinien od razu uzupełnić je o dokumentację potwierdzającą przedstawione przez niego argumenty. Jeśli więc był chory, powinien złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza.

Dziekan rozpatrujący pismo sprawdzi, czy data z zaświadczenia lekarskiego pokrywa się z datą egzaminu, dlatego w swoim uzasadnieniu nie należy naciągać faktów, ani tym bardziej kłamać – uczelnia ma prawo zweryfikować przedstawione w piśmie informacje. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przedłużenie sesji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)