Podanie o powtarzanie roku – wzór

17,00 

Podanie o powtarzanie roku student kieruje do dziekana swojego wydziału w sytuacji, kiedy nie ma już możliwości zaliczenia przedmiotów w inny sposób. Pismo w takiej sprawie powinien uzasadnić poprzez podanie przyczyny swoich zaniedbań. Może również poprzeć swój wniosek dowodami w postaci odpowiednich zaświadczeń. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto musi powtarzać rok na studiach?

Pismo z prośbą o zgodę na powtarzanie roku składa ten student, który nie może już zaliczyć przedmiotów obowiązkowych w inny sposób, czyli poprzez:

  • zaliczenie warunkowe,
  • przedłużenie sesji,
  • powtórzenie semestru. 

Zasadniczo, z rozwiązania powinna skorzystać osoba, która nie zaliczyła w trakcie sesji wszystkich przedmiotów z programu studiów przewidzianych na dany rok nauki. Pod uwagę brane są również przypisane tym przedmiotom punkty ECTS – jeśli ich liczba przekracza łącznie 20, konieczne jest powtarzanie całego roku studiów.

Poza tym dwa semestry nauki musi powtórzyć też ten student, który nie zaliczył:

  • ostatniego roku studiów pierwszego stopnia,
  • ostatniego roku studiów drugiego stopnia. 

Warto pamiętać, że z możliwości powtarzania roku studenci mają prawo skorzystać tylko raz w ciągu całego etapu kształcenia na uczelni wyższej. Rozwiązanie to jest bowiem dedykowane osobom w najtrudniejszej sytuacji edukacyjnej. Jeśli student nie jest w stanie zaliczyć egzaminów pomimo powtarzania semestru/roku, uczelnia ma prawo odmówić mu możliwości dalszego kształcenia na danym kierunku. 

Jak napisać podanie o powtarzanie roku?

Podanie o powtarzanie roku należy adresować do dziekana swojego wydziału. Pomocny w przygotowaniu pisma powinien okazać się wzór podania o powtarzanie roku, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Niezbędne w takim dokumencie dane to między innymi imię, nazwisko, numer albumu, tryb, kierunek i rok studiów. Pismo wymaga także uzasadnienia. Gotowy wniosek należy złożyć w dziekanacie osobiście lub listownie. Po złożeniu kompletu dokumentów w dziekanacie na odpowiedź dziekana trzeba poczekać zazwyczaj do kilku tygodni (ok. 14 dni). 

Jak uzasadnić podanie o powtarzanie roku?

Chociaż uzasadnieniem podania o powtarzanie roku może być sam fakt niezaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie nauki na dany rok studiów, to przygotowując takie pismo z prośbą do dziekana warto dodatkowo umotywować je odpowiednimi argumentami.

Student powinien wyjaśnić w swoim wniosku, dlaczego nie udało mu się zaliczyć egzaminów ani w pierwszym, ani w drugim terminie (poprawkowym). Najczęściej przyczyną takiego zaniedbania będzie brak czasu na naukę, który może być spowodowany:

  • długotrwałą chorobą,
  • hospitalizacją,
  • koniecznością świadczenia pracy zarobkowej,
  • koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Podanie można uzupełnić także dokumentami, które stanowią potwierdzenie przytaczanych argumentów. Przykładowo, na potwierdzenie długotrwałej choroby student powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie lub kartę leczenia szpitalnego. Z kolei potwierdzeniem wykonywania pracy zarobkowej będzie zaświadczenie od pracodawcy. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o powtarzanie roku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)