Rezygnacja ze studiów – wzór ogólny

17,00 

Studenci często rezygnują ze studiów i nie dopełniają żadnych związanych z tą decyzją formalności – zwyczajnie przestają chodzić na zajęcia. Tymczasem osoba rezygnująca z dalszej nauki powinna złożyć w związku z tym odpowiednie pismo do dziekana, prosząc o skreślenie z listy. Oficjalna rezygnacja jest szczególnie istotna w przypadku osób, które za studia płacą czesne. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Dlaczego należy zrezygnować ze studiów na piśmie?

Jeśli student przestanie chodzić na zajęcia, nie pojawi się na egzaminach i nie zaliczy sesji w pierwszym ani w drugim terminie, zostanie wykreślony z listy. Do tego czasu uczelnia będzie jednak traktować go jako jednego ze swoich studentów. Oznacza to, że w przypadku studiów niestacjonarnych będzie miała prawo naliczać mu opłaty za czesne.

Z kolei w przypadku studiów stacjonarnych będzie upominała studenta o jego obowiązkach. Aby tego uniknąć, wystarczy dopełnić formalności i złożyć w dziekanacie wypełniony wzór ogólny rezygnacji ze studiów. Pismo ma na celu wykreślenie studenta z listy.

Jak napisać rezygnację ze studiów?

Rezygnacja ze studiów nie jest szczególnie skomplikowana. Student musi przygotować jedynie krótkie pismo z prośbą o wykreślenie go z listy. Dokument nie wymaga nawet uzasadnienia. Pisemna rezygnacja ze studiów powinna zostać zaadresowana do dziekana wydziału.

W treści takiego pisma należy uwzględnić swoje dane osobowe i identyfikacyjne, czyli oznaczenie trybu, kierunku i roku studiów. Jak zostało wspomniane, przykładowa rezygnacja ze studiów nie wymaga uzasadnienia, choć student może je uwzględnić – zwłaszcza jeśli w przyszłości planuje powrót na uczelnię.

Wypisując się ze studiów należy pamiętać także o podbiciu karty obiegowej i zwrocie legitymacji studenckiej. Tak zwana obiegówka jest potwierdzeniem, że student nie zalega z opłatami czy ze zwrotem książek z biblioteki.

Po przedstawieniu wszystkich tych dokumentów w dziekanacie, można otrzymać zwrot swojej dokumentacji, składanej w momencie aplikowania na studia. Na tym etapie student ma prawo – jeśli takie są jego plany – zapisać się na inną uczelnię. 

Jak uzasadnić rezygnację ze studiów?

Chociaż pismo w sprawie rezygnacji ze studiów nie wymaga uzasadnienia to student, który planuje w przyszłości ich reaktywację powinien zadbać o wytłumaczenie podstaw podjętej przez siebie decyzji. Przykładowymi argumentami, na jakie można powołać się w tym przypadku, są:

  • brak środków finansowych na kontynuowanie nauki,
  • konieczność sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny,
  • konieczność podjęcia pracy zarobkowej na pełen etat,
  • zmiana planów życiowych,
  • wyjazd zagraniczny,
  • chęć zmiany kierunku kształcenia, itd. 

Warto zauważyć, że dziekan nie może odrzucić rezygnacji studenta i nie będzie podważał zasadności jego decyzji. Jednak uzasadnienie takiego pisma może być brane pod uwagę w momencie, kiedy student złoży wniosek o wznowienie studiów, na co ma 3 lata od wykreślenia go z listy. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie powoływał się na fakt, że poprzednio podana przez niego przyczyna rezygnacji już nie obowiązuje. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów – wzór ogólny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)