Rezygnacja ze studiów UW – wzór

17,00 

Rezygnacja ze studiów na Uniwersytecie Warszawskim wymaga złożenia odpowiedniego pisma w tej sprawie (z czytelnym podpisem studenta) oraz rozliczenia obiegówki. O formalnościach związanych z rezygnacją powinny pamiętać w szczególności osoby płacące czesne. Do momentu wykreślenia ich z listy uczelnia ma bowiem prawo naliczać im opłaty wraz z odsetkami.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać rezygnację ze studiów UW?

Pisemna rezygnacja ze studiów powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument można przygotować, stosując wzór rezygnacji ze studiów UW, który wystarczy wypełnić takimi informacjami jak:

  • imię i nazwisko studenta,
  • kierunek studiów,
  • tryb studiów,
  • rok studiów.

Rezygnację można złożyć w dowolnym terminie. Pismo nie wymaga uzasadnienia. Gotowy wniosek z prośbą o wykreślenie studenta z listy należy złożyć w dziekanacie (adresatem jest dziekan danego wydziału).

Rezygnacja wymaga również przedstawienia podbitej karty obiegowej, która stanowi dowód na rozliczenie się z uczelnią i niezaleganie ze zwrotem książek do biblioteki czy z jakimikolwiek płatnościami. Rezygnując z dalszej nauki, student zwraca także legitymację. 

Jak może wyglądać uzasadnienie rezygnacji ze studiów UW?

Uzasadnienie rezygnacji ze studiów UW nie jest obowiązkowe. Dziekan musi przyjąć wniosek studenta i skreślić go z listy bez względu na przyczynę takiej decyzji, ponieważ zgodnie z przepisami pisemna rezygnacja studenta to jedna z przesłanek do skreślenia go z listy.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach wskazane będzie wyjaśnienie, dlaczego student nie chce kontynuować nauki. Mowa tutaj przede wszystkim o planach wznowienia studiów, na co każdy student ma trzy lata, licząc do dnia wykreślenia go z listy. Przykładowa rezygnacja ze studiów może zostać uzasadniona następującymi argumentami:

  • wyjazdem za granicę,
  • zmianą planów życiowych, 
  • chęcią zmiany kierunku kształcenia, 
  • brakiem środków na kontynuowanie nauki,
  • koniecznością podjęcia pracy,
  • koniecznością sprawowania opieki nad osobą bliską (chorą/niepełnosprawną), itd. 

Dlaczego należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów UW?

Student może zostać skreślony z listy na własny wniosek lub z woli władz uczelni na podstawie jej regulaminu. Skreślenie studenta z listy bywa konsekwencją złamania przepisów, a także niezłożenia pracy dyplomowej w terminie czy niezaliczenia egzaminów.

Od decyzji o zakończeniu studiów do wykreślenia studenta z listy może upłynąć zatem sporo czasu. Jeśli student przestanie chodzić na uczelnię i będzie oczekiwał na moment, w którym to władze uczelni wykreślą go z listy, może narazić się na konsekwencje finansowe – dotyczy kierunków płatnych.

Brak pisemnej rezygnacji sprawia, że uczelnia będzie upominać daną osobę o konsekwencjach nieprzystąpienia do egzaminu i ich niezaliczenia. Zignorowanie konieczności wniesienia pisma w sprawie wykreślenia z listy może również utrudnić studentowi ewentualny powrót na uczelnię.

Nie należy zatem lekceważyć obowiązku oficjalnego wypisania się z uczelni i oczekiwać, aż władze same wykreślą studenta z listy – zwłaszcza, że związane z tym formalności nie są skomplikowane.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów UW – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)