Rezygnacja ze studiów UŚ – wzór

17,00 

Rezygnacja z nauki na Uniwersytecie Śląskim wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego pisma w tej sprawie do dziekana wydziału. Wniosek o skreślenie z listy pozwala dopełnić formalności i rozliczyć się z uczelnią, aby odebrać swoje dokumenty. Jak napisać rezygnację ze studiów UŚ?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować pismo w sprawie rezygnacji ze studiów UŚ?

Student może zostać skreślony z listy na swój własny wniosek, a także z powodu naruszenia przepisów/regulaminu. Dla wielu osób sposobem na „wypisanie się” z uczelni jest zaprzestanie przychodzenia na zajęcia i nieprzystąpienie do egzaminów. Warto pamiętać jednak, że uczelnia nie skreśla studenta z listy za kilka nieobecności.

Taką decyzję podejmie dopiero wtedy, kiedy student nie zaliczy egzaminów. Aby oficjalnie zrezygnować nauki na uniwersytecie, należy złożyć zatem odpowiednie pismo z prośbą o skreślenie z listy. Można przygotować je w oparciu o wzór rezygnacji ze studiów UŚ, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Rezygnacja – poza oświadczeniem woli studenta – musi zawierać także jego dane osobowe i identyfikacyjne. Uzasadnienie pisma nie jest niezbędne, ale niekiedy warto je uwzględnić. 

Jak uzasadnić rezygnację ze studiów UŚ?

Jak zostało wspomniane, student nie musi uzasadniać swojej decyzji o rezygnacji ze studiów. Brak uzasadnienia nie sprawi, że dziekan nie uwzględni jego pisma. Uzasadnienie wniosku o skreślenie z listy będzie jednak istotne, jeśli student zechce w przyszłości wznowić studia. Ma on bowiem prawo do ich reaktywowania w ciągu 3 lat od dnia wykreślenia z listy. W takiej sytuacji będzie natomiast powoływał się na fakt, że pierwotne przyczyny wypisania się ze studiów już nie obowiązują. Takimi przyczynami mogą być zaś:

  • brak środków finansowych na kontynuowanie nauki,
  • konieczność podjęcia pracy zarobkowej na pełen etat,
  • wyjazd za granicę,
  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • zmiana planów życiowych,
  • chęć zmiany kierunku kształcenia, itd. 

Dlaczego należy dopełnić formalności, rezygnując ze studiów UŚ?

Nawet jeśli przykładowa rezygnacja ze studiów UŚ nie zawiera uzasadnienia, skutkuje wykreśleniem studenta z listy. Dopełnienie tej formalności jest szczególnie istotne dla osób na kierunkach płatnych, ponieważ do chwili wykreślenia z listy uczelnia ma prawo naliczać im czesne nawet w przypadku, kiedy nie uczęszczają na zajęcia.

Brak pisemnej rezygnacji ze studiów w trybie zaocznym może skutkować zatem poważnymi konsekwencjami finansowymi. Jednak również osoby studiujące dziennie na kierunkach bezpłatnych powinny złożyć wypełnioną rezygnację ze studiów UŚ, aby odzyskać swoje dokumenty, rozliczyć się z uczelnią i uniknąć uciążliwych pism z ostrzeżeniami o konsekwencjach takich zaniedbań.

Warto pamiętać przy tym, że rezygnacja ze studiów wymaga złożenia w dziekanacie:

  • wniosku o wykreślenie z listy,
  • podbitej karty obiegowej,
  • legitymacji studenckiej.

Karta obiegowa stanowi dowód na rozliczenie się z uczelnią, czyli między innymi na niezaleganie ze zwrotem książek z biblioteki czy na uiszczenie wszystkich opłat. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów UŚ – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)