Rezygnacja ze studiów UEP – wzór

17,00 

Wykreślenie studenta z listy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wymaga złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie do dziekana wydziału. Jeśli student nie chce czekać, aż uczelnia sama wykreśli go z listy, musi dopełnić tej formalności, a także przedłożyć w dziekanacie podbitą kartę obiegową oraz swoją legitymację studencką. Rezygnację ze studiów UEP można złożyć w każdym czasie – osobiście lub listownie.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać rezygnację ze studiów UEP?

Rezygnacja ze studiów jest tym samym, co wniosek o wykreślenie studenta z listy. Takie pismo pozwala formalnie wypisać się z uczelni, a dzięki temu uniknąć dalszego uiszczania opłat za czesne czy zapisać się na inny kierunek kształcenia.

Niezależnie od okoliczności, student powinien dopilnować, aby jego rezygnacja z uczelni miała charakter formalny. W tym celu może wykorzystać wzór rezygnacji ze studiów UEP, który po wypełnieniu wystarczy złożyć w dziekanacie.

Pismo powinno zawierać dane osobowe i identyfikacyjne studenta, a także oświadczenie o rezygnacji ze studiów z prośbą o wykreślenie z listy. Uzasadnienie rezygnacji nie jest wymagane, ale można je uwzględnić. 

Jak uzasadnić rezygnację ze studiów UEP?

Jak zostało wspomniane, przykładowa rezygnacja ze studiów UEP nie musi zawierać uzasadnienia podjętej przez studenta decyzji. Jeśli jednak planuje on w przyszłości powrót na uniwersytet, warto uwzględnić w piśmie przyczyny wypisania się ze studiów.

W momencie składania wniosku o ich reaktywację student będzie bowiem powoływał się na pierwotną przyczynę rezygnacji, wskazując na fakt, że opisane wcześniej okoliczności już nie obowiązują. Przykładem uzasadnienia rezygnacji ze studiów UEP może być natomiast między innymi:

  • brak środków na dalsze kształcenie,
  • zmiana planów życiowych,
  • chęć zmiany kierunku kształcenia,
  • konieczność podjęcia pracy,
  • konieczność sprawowania opieki nad osobą bliską – chorą, niepełnosprawną,
  • wyjazd zagraniczny, itd. 

Dlaczego należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów UEP?

Jeśli student nie złoży rezygnacji ze studiów i przestanie chodzić na uczelnię, władze uniwersytetu podejmą decyzję o skreśleniu go z listy dopiero po niezaliczeniu sesji egzaminacyjnej w terminie poprawkowym. Do tego czasu będą upominać studenta o konsekwencjach jego postępowania. Mogą także naliczać mu opłaty za czesne wraz z odsetkami – dotyczy studiów w trybie niestacjonarnym.

Jeśli student chce uniknąć takiej sytuacji, musi oficjalnie zrezygnować ze studiów, czyli złożyć wniosek o wykreślenie go z listy. Formalna rezygnacja będzie szczególnie istotna dla osób, które za studia płacą czesne. Jednak ci, którzy studiują w trybie dziennym również powinni dopełnić tej formalności, zwłaszcza jeśli chcą zapisać się na inną uczelnię.

Pisemną rezygnację student składa w dziekanacie wraz z podbitą kartą obiegową i legitymacją studencką, która podlega zwrotowi. W momencie przedstawienia wszystkich tych dokumentów może liczyć na zwrot dokumentacji, którą złożył wcześniej wraz z wnioskiem o przyjęcie. Rezygnacja ze studiów płatnych wymaga przy tym rozliczenia się z uczelnią, czyli uiszczenia ewentualnych zaległych opłat.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów UEP – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)