Rezygnacja ze studiów UJ – wzór

17,00 

Rezygnacja ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim może zostać złożona w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia. Pismo należy przedłożyć w dziekanacie osobiście lub listownie. Złożenie wniosku o skreślenie z listy pozwala uniknąć między innymi dalszego naliczania opłat za czesne.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Dlaczego konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów UJ?

Wielu studentów liczy na to, że nie przychodząc na uczelnię doprowadzą do skreślenia ich z listy i w ten sposób zakończą swoją edukację w szkole wyższej po podjęciu decyzji o rezygnacji. Należy pamiętać jednak, że uniwersytety nie skreślają studentów z listy na podstawie kilku nieobecności.

Dopiero niezaliczenie egzaminów w sesji czy niezłożenie pracy dyplomowej w terminie skutkuje wydaleniem studenta z uczelni. Jeśli więc osoba rezygnująca z nauki nie chce narażać się, na przykład, na konsekwencje finansowe, powinna dopełnić formalności i złożyć pisemną rezygnację na ręce dziekana.

Jest to szczególnie istotne dla osób, które płacą za studia. Uczelnia ma bowiem prawo naliczać im opłaty za czesne do momentu skreślenia z listy. 

Jak napisać rezygnację ze studiów UJ?

Przykładową rezygnację ze studiów UJ student może złożyć zarówno na początku lub na końcu semestru/roku, jak i w trakcie każdego etapu kształcenia. Pismo powinien adresować do dziekana swojego wydziału, składając je w dziekanacie osobiście lub listownie.

Dokument można przygotować, używając sprawdzonego wzoru rezygnacji ze studiów UJ. Wystarczy podać w nim swoje dane osobowe i kontaktowe – uzasadnienie nie jest wymagane. Wraz z pisemną rezygnacją student powinien złożyć w dziekanacie swoją legitymację oraz podbitą kartę obiegową.

Obiegówka stanowi dowód na rozliczenie się z placówką, czyli między innymi na zwrot wszystkich książek do biblioteki i uregulowanie opłat za studia. 

Jak uzasadnić pisemną rezygnację ze studiów UJ?

Student, który nie planuje wracać na uczelnię, nie musi uzasadniać swojej rezygnacji ze studiów. Dziekan ma obowiązek przyjąć jego wniosek o skreślenie z listy bez względu na to, czy decyzja o rezygnacji zostanie jakkolwiek uargumentowana. Jeżeli jednak w planach studenta jest powrót na uczelnię, czyli reaktywacja studiów, warto uwzględnić w piśmie przyczyny rezygnacji z dalszego kształcenia.

Na wznowienie studiów student ma 3 lata od dnia wykreślenia go z listy. Jeżeli zechce wrócić na uczelnię, będzie musiał przygotować w tej sprawie wniosek z odpowiednim uzasadnieniem – odwołaniem do pierwotnej przyczyny rezygnacji. Powodem wypisania się z uczelni może być natomiast między innymi:

  • wyjazd za granicę,
  • zły stan zdrowia,
  • zła sytuacja materialna,
  • konieczność podjęcia pracy,
  • konieczność sprawowania opieki nad osobą bliską,
  • zmiana planów życiowych,
  • zmiana kierunku kształcenia, itd. 

O ile wniosek o wykreślenie z listy musi zostać zaakceptowany przez dziekana bez względu na jego uzasadnienie lub brak uzasadnienia, tak już prośba o ponowne wpisanie na listę wymaga przedstawienia argumentów, które przekonają dziekana do wyrażenia zgody na reaktywację studiów przez studenta. Składając rezygnację, warto więc zastanowić się, czy istnieje szansa, że student zechce wrócić na uczelnię w ciągu najbliższych 3 lat.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze studiów UJ – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)