Podanie o powtarzanie semestru – wzór

17,00 

Podanie o powtarzanie semestru student powinien skierować do dziekana swojego wydziału. Podstawą złożenia wniosku w takiej sprawie jest fakt niezaliczenia przedmiotów na danym etapie edukacji, jednak przygotowując pismo, warto zadbać także o staranne uzasadnienie swojej prośby o zgodę na powtórzenie semestru. Jak napisać takie podanie do dziekana?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak uzyskać zgodę na powtarzanie semestru na studiach?

Podmiotem, który wydaje studentom zgody na ewentualne powtarzanie semestru nauki, jest dziekan odpowiedniego wydziału. Jeśli więc student nie zaliczy egzaminów w pierwszym terminie i w terminie poprawkowym, ma szansę kontynuować naukę, o ile powtórzy niezaliczony semestr za zgodą dziekana.

Aby uzyskać taką zgodę, należy przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie i złożyć je w dziekanacie osobiście lub listownie. Przed przedstawieniem podania o powtarzanie semestru warto jednak zapoznać się dokładnie z regulaminem uczelni i sprawdzić, jaki jest termin na wniesienie takiego wniosku oraz ile razy w ciągu całego toku nauki student ma prawo powtarzać semestr. 

Jak napisać podanie o powtarzanie semestru?

Przykładowe podanie o powtarzanie semestru musi zawierać co najmniej dane dziekana oraz dane studenta, w tym także numer albumu oraz tryb, rok i kierunek studiów. Najważniejszą częścią pisma jest jednak jego uzasadnienie.

Teoretycznie podstawą wniesienia podania o powtarzanie semestru powinno być wskazanie na fakt, że student nie zaliczył tego etapu nauki – nie zaliczył przedmiotów w danym semestrze podczas sesji egzaminacyjnej.

W praktyce warto jednak poprzeć swój wniosek dodatkowymi wyjaśnieniami, czyli opisem problemów, które nie pozwoliły studentowi zaliczyć egzaminów. Do przygotowania pisma można użyć gotowego wzoru podania o powtarzanie semestru, uzupełniając go własnymi argumentami i odpowiednimi danymi osobowymi.

Jak uzasadnić podanie o powtarzanie semestru?

Jak zostało wspomniane, student może przygotować przykładowe podanie o powtarzanie semestru uzasadniając je jedynie faktem niezaliczenia przedmiotów. Warto jednak zadbać również o dodatkowe uzasadnienie swojego pisma, czyli wyjaśnienie, dlaczego student nie podszedł do egzaminów lub ich nie zaliczył.

Najczęściej wśród argumentów uzasadniających takie zaniedbanie wymienia się:

  • zły stan zdrowia,
  • brak czasu spowodowany koniecznością podjęcia pracy zarobkowej,
  • brak czasu spowodowany chorobą osoby bliskiej, którą student musiał się opiekować, itd. 

Należy zadbać, aby uzasadnienie podania zawierało obiektywnie ważne przyczyny zaniedbania obowiązków studenckich. Warto jednak pamiętać, aby nie naciągać faktów, gdyż władze uczelni mają prawo zażądać od studenta dowodów na przedstawione okoliczności.

Nie mniej istotne niż uzasadnienie wniosku może okazać się również złożenie go w odpowiednim terminie. Jeśli student nie wie, do kiedy przyjmowane są podania o powtarzanie semestru, najlepiej aby złożył taki wniosek niezwłocznie po niezaliczeniu egzaminów w sesji poprawkowej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o powtarzanie semestru – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)