Wniosek rodzica o powtarzanie klasy – wzór

17,00 

Rodzic może złożyć wniosek o powtarzanie klasy przez dziecko w przypadku ucznia edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas 1-3. Dzieci na tym etapie nauki promocję do klasy programowo wyższej otrzymują bowiem automatycznie bez względu na swoje wyniki w nauce. Jedynie w przypadku poważnych zaległości można brać pod uwagę rozwiązanie w postaci pozostawienia dziecka w klasie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura podjęcia decyzji w sprawie powtarzania klasy przez ucznia?

Uczeń klas 1-3 szkoły podstawowej może powtarzać rok na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub na wniosek wychowawcy. Jeśli wychowawca sporządza wniosek o powtarzanie klasy, musi skonsultować to z rodzicami. Z kolei rodzice powinni uzyskać opinię wychowawcy na temat możliwości powtarzania klasy przez dziecko.

Sam przykładowy wniosek rodzica o powtarzanie klasy adresuje się do rady pedagogicznej, która odpowiada za podejmowanie decyzji w tym zakresie. Można dołączyć do niego również opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która potwierdza argumenty uwzględnione w uzasadnieniu podania.

Kiedy wniosek rodzica o powtarzanie klasy przez ucznia jest uzasadniony?

Aby uzyskać zgodę na powtarzanie roku przez ucznia klas 1-3, rodzice muszą złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek do rady pedagogicznej. Pismo można przygotować w oparciu o wzór wniosku rodzica o powtarzanie klasy, jednak uzasadnienie takiego wniosku będzie już sprawą indywidualną.

Należy wiedzieć przy tym, że powtarzanie klasy wskazane jest w przypadku, kiedy uczeń nie rokuje na powodzenie w klasie programowo wyższej. W praktyce oznacza to, że dziecko musi mieć poważne zaległości w zakresie edukacji polonistycznej czy matematycznej, aby nie mogło poradzić sobie z nauką na kolejnym jej etapie.

W celu upewnienia się, czy dziecko powinno powtarzać rok, wystarczy porównać jego poziom rozwoju i kompetencje do wymagań edukacyjnych. Te określa się osobno na każdy rok nauki, dzieląc wymagania na te związane z:

  • edukacją polonistyczną,
  • edukacją matematyczną,
  • edukacją muzyczną,
  • edukacją plastyczno-techniczną,
  • edukacją społeczno-przyrodniczą,
  • edukacją komputerową, 
  • zajęciami wychowania fizycznego. 

Dlaczego warto złożyć wniosek o powtarzanie klasy, kiedy jest to uzasadnione?

Powtarzanie klasy przez ucznia 1-3 szkoły podstawowej nie jest formą kary, lecz profilaktyki. Jeśli dziecko ma poważne braki i wyraźnie odstaje od rówieśników, istnieje ryzyko, że nie poradzi sobie na kolejnym etapie edukacyjnym.

Powtarzanie roku pozwala nadrobić zaległości, zapobiegając pogłębianiu się problemów dziecka. Tym samym pozostanie kolejny rok w tej samej klasie może uchronić ucznia przed rozwojem zaburzeń psychicznych, takich jak nerwica czy fobia szkolna.

Decyzji w takiej sprawie rodzice nie podejmują jednak samodzielnie. Rada pedagogiczna, decydując o powtarzaniu roku przez dziecko, kieruje się jego dobrem, dlatego konieczności pozostania w tej samej klasie nie należy traktować jako czegoś negatywnego, zwłaszcza jeśli za problemami dziecka stoją okoliczności niezależne od rodziców i samego ucznia, np. częste nieobecności spowodowane złym stanem zdrowia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek rodzica o powtarzanie klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)