Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie – wzór

17,00 

Pozostawienie ucznia w tej samej klasie to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać rodzice uczniów edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas 1-3. Powtarzanie klasy ma na celu umożliwienie dziecku nadrobienia zaległości. Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie może przygotować wychowawca lub rodzic/opiekun prawny.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie jest uzasadniony?

Uczniowie klas 1-3 otrzymują promocję do klasy programowo wyższej automatycznie, bez względu na swoje osiągnięcia. Jeśli jednak dziecko wyraźnie odstaje od grupy i nie posiada niezbędnej wiedzy oraz umiejętności – zwłaszcza z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej – może powtarzać rok.

Przykładowy wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie powinien wskazywać na fakt, że dziecko nie rokuje na powodzenie w klasie programowo wyższej. Oznacza to, że nie posiada odpowiednich kompetencji, aby móc awansować do następnej klasy i poradzić sobie z przyswojeniem kolejnej “porcji” wiedzy i umiejętności, przewidzianych w programie nauczania.

Taki stan rzeczy może być spowodowany:

  • częstymi nieobecnościami dziecka,
  • częstymi, przewlekłymi chorobami dziecka,
  • traumatycznymi doświadczeniami dziecka, itd. 

Jak napisać wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie?

Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie może napisać rodzic lub opiekun prawny dziecka, a także wychowawca, który na podstawie obserwacji ocenia, że uczeń nie poradzi sobie w kolejnej klasie. Pismo w takiej sprawie należy adresować do rady pedagogicznej, ponieważ to rada podejmuje decyzję o ewentualnym powtarzaniu roku.

Dokument można przygotować, stosując wzór wniosku o pozostawienie ucznia w tej samej klasie. Uwzględnia on wszystkie wymagane elementy formalne oraz uzasadnienie, które wyjaśnia, dlaczego takie rozwiązanie leży w interesie dziecka.

Warto wspomnieć, że jeśli wniosek o pozostawienie ucznia w klasie składa wychowawca, konieczne jest uzyskanie przy tym zgody rodziców na powtarzanie roku przez ich dziecko. Z kolei kiedy to rodzice składają wniosek w takiej sprawie, mają obowiązek uzyskać opinię wychowawcy na temat ewentualnego powtarzania roku przez ucznia. 

Dlaczego warto złożyć wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie?

Jeśli dziecko nie opanowało podstawowej wiedzy i umiejętności wymaganej na danym etapie edukacyjnym, można przypuszczać, że bez takich kompetencji nie będzie w stanie opanować materiału w klasie programowo wyższej.

W przypadku, kiedy uczeń nie potrafi odpowiednio płynnie wypowiadać się i czytać, nie rozumie poleceń, nie radzi sobie z prostymi działaniami matematycznymi, a także gdy ma problemy z rozwojem poznawczym lub społecznym, pozostawienie go w tej samej klasie będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Dzięki powtarzaniu roku uczeń zyska szansę na nadrobienie zaległości. Rozwiązanie to pozwoli mu także uniknąć pogłębienia problemów, co mogłoby skutkować nawet zaburzeniami psychicznymi, takimi jak nerwica szkolna czy fobia szkolna. Powtarzanie klasy nie jest więc karą, lecz formą pomocy, która ma na celu dobro ucznia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o pozostawienie ucznia w tej samej klasie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)