Uzasadnienie niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej – wzór

17,00 

Co do zasady, uczniowie na etapie edukacji wczesnoszkolnej otrzymują promocję do klasy programowo wyższej automatycznie. Niepromowanie ucznia możliwe jest jedynie na wniosek rodziców lub wychowawcy. Kiedy pozostawienie ucznia w klasie będzie uzasadnione?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak uzasadnić niepromowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej?

Uczeń edukacji wczesnoszkolnej może powtarzać klasę na wniosek wychowawcy lub na wniosek rodziców. Decyzję w takiej sprawie podejmie jednak rada pedagogiczna. Aby dziecko powtarzało rok, wniosek o niepromowanie musi zostać odpowiednio uzasadniony.

Podstawę niepromowania stanowi natomiast brak opanowania w niezbędnym stopniu wymagań edukacyjnych określonych dla danego etapu nauki.

Zasadniczo, brak promocji do klasy programowo wyższej dotyczy ucznia, który nie rokuje na powodzenie w nauce. Powtórzenie klasy ma bowiem pozwolić mu nadrobić zaległości między innymi z zakresu takich kompetencji, jak pisanie, liczenie czy czytanie.

Czy niepromowanie na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest karą dla ucznia?

Niepromowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej nie powinno być traktowane jako kara dla dziecka, które pozostaje w tyle za rówieśnikami. Jeśli uczeń ma poważne braki w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności, nie powinien awansować do klasy programowo wyższej, ponieważ jego problemy jedynie się nasilą. Powtarzanie roku ma na celu:

 • uzupełnienie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia,
 • zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym, np. fobii/nerwicy szkolnej,
 • wyrównanie szans na osiągnięcie przez ucznia sukcesu edukacyjnego. 

Warto mieć bowiem na uwadze, że dziecko nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej najczęściej z powodu:

 • częstych nieobecności,
 • problemów zdrowotnych,
 • problemów psychicznych, np. traumatycznych przeżyć. 

Uczeń nie ponosi zatem bezpośredniej winy za swoje zaległości, a niepromowanie go do kolejnej klasy stanowi formę profilaktyki, nie kary. 

Co należy wziąć pod uwagę przy uzasadnieniu niepromowania ucznia?

Do opracowania wniosku o pozostawienie ucznia w klasie rodzic/wychowawca może użyć wzoru uzasadnienia niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Dokument odnosi się do wymagań edukacyjnych w zakresie wiedzy:

 • polonistycznej,
 • matematycznej,
 • społeczno-przyrodniczej,
 • muzycznej,
 • plastyczno-technicznej.

Dziecko może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej również wtedy, kiedy nie radzi sobie z zajęciami z wychowania fizycznego lub gdy jest niesamodzielne. Przykładowe braki, o jakich warto napisać we wniosku o niepromowanie ucznia to między innymi:

 • popełnianie błędów przy przepisywaniu z tablicy,
 • brak umiejętności liczenia w zakresie do …,
 • mylenie słów piosenek,
 • ubogie słownictwo,
 • brak znajomości tabliczki mnożenia w zakresie do …,
 • brak znajomości zasad poprawnego pisania, 
 • brak umiejętności czytania,
 • niechęć do nauki,
 • brak dbałości o porządek w miejscu pracy,
 • nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i tak dalej – zależnie od wymagań dla danego etapu edukacyjnego (klasa 1, klasa 2, klasa 3).

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)