Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

17,00 

Opinia mentora o nauczycielu ma pomagać dyrektorowi szkoły w ustaleniu obiektywnej oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Ponieważ mentor opiekuje się nauczycielem początkującym, obserwuje prowadzone przez niego zajęcia i pomaga mu wdrożyć się do pracy w zawodzie, jego opinia jest cennym źródłem informacji na temat kompetencji i postawy pedagoga.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Dlaczego mentor wystawia opinię o nauczycielu?

Dyrektor ma prawny obowiązek wystąpienia o opinię mentora o nauczycielu. Wynika to z faktu, że mentor zastępuje opiekuna stażu, na podstawie obowiązujących obecnie przepisów.

Nauczyciel pełniący funkcję mentora pomaga i nadzoruje pracę pedagoga, który odbywa przygotowanie do zawodu. Mentor ma obowiązek obserwować zajęcia prowadzone przez nauczyciela początkującego i omawiać je z nim.

Musi również pozwolić nauczycielowi na obserwację własnych zajęć, które później powinien z nim omówić. Wśród jego obowiązków wylicza się także między innymi zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

Jakie znaczenie ma opinia mentora o nauczycielu?

Opinia mentora o nauczycielu może zostać przygotowana dwa razy, ponieważ dwukrotnie dokonuje się oceny pracy nauczyciela początkującego – raz w pierwszym roku przygotowania do zawodu, raz w drugim roku. O opinię mentora występuje dyrektor szkoły. Dokument powinien zostać przedstawiony w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu procedury.

Jeśli jednak mentor nie wystawi opinii, nie wpłynie to na ocenę pracy nauczyciela – dyrektor ustali ją bez opinii. Poza tym kierujący placówką nie ma obowiązku uwzględnienia treści opinii w swojej ocenie.

Niemniej jednak jest ona dla niego wartościowa, ponieważ mentor to osoba, która sprawuje pieczę nad nauczycielem początkującym, zatem najlepiej zna jego sposób prowadzenia zajęć, podejście do uczniów czy stosunek do przestrzegania przepisów i wewnętrznych regulacji placówki.

Jak wygląda opinia mentora o nauczycielu?

Swoją opinię o nauczycielu mentor może przygotować stosując gotowy wzór przykładowej opinii mentora o nauczycielu. Pismo powstało w oparciu o kryteria, które stosuje przy ustalaniu oceny pracy pedagoga dyrektor szkoły. Wylicza je natomiast odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. Kryteria oceny dzieli się na obowiązkowe (podstawowe) i dodatkowe. Najważniejsze z nich to:

 • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć,
 • troska o higieniczne i bezpieczne warunki pracy, opieki i wychowania,
 • znajomość i stosowanie się do praw dziecka, 
 • wsparcie każdego ucznia w jego rozwoju, 
 • tworzenie warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, 
 • kształtowanie w uczniach szacunku wobec drugiego człowieka, 
 • dbanie o rozwój świadomości posiadanych przez uczniów praw, 
 • kształtowanie postaw: obywatelskiej, patriotycznej, prospołecznej,
 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • przestrzeganie przepisów i wewnętrznych regulacji,
 • poszerzanie własnej wiedzy, 
 • doskonalenie umiejętności, itd. 

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu może odnosić się także do postawy pedagoga względem samego mentora, np. informując, czy pedagog słuchał i stosował się do jego wskazówek.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)