Odwołanie do Przedszkola – wzór

17,00 

Odwołanie do przedszkola wiąże się z procedurą rekrutacji, która najczęściej ma miejsce na przełomie lutego i marca każdego roku. Wyniki rekrutacji przekazywane są rodzicom w formie pisemnej – pod postacią list kandydatów przyjętych do placówki. Po ich publikacji można odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przebiega procedura odwołania od wyników rekrutacji do przedszkola?

Procedura odwołania od wyników rekrutacji do przedszkola przebiega według zasad ustalonych w regulaminie. O złożeniu odwołania rodzice mogą myśleć dopiero po opublikowaniu list kandydatów przyjętych do placówki. Najpierw muszą uzyskać jednak uzasadnienie odrzucenia kandydatury ich dziecka od komisji rekrutacyjnej.

Uzasadnienie wydawane jest na wniosek, który należy złożyć w ciągu maksymalnie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Komisja w odpowiedzi na pismo musi przygotować uzasadnienie zawierające informację o:

  • liczbie punktów przyznanych kandydatowi,
  • liczbie punktów uprawniających kandydata do przyjęcia.

Na uzasadnienie trzeba poczekać do 5 dni roboczych. Po otrzymaniu pisma można wnieść docelowe odwołanie do przedszkola, adresowane do dyrektora placówki. Termin na złożenie takiego pisma to najczęściej 7 dni. 

Jak napisać odwołanie do przedszkola?

Przykładowe odwołanie do przedszkola rodzice ucznia kierują do dyrektora placówki na piśmie. Dokument można przygotować w prosty sposób na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru odwołania do przedszkola oraz otrzymanego od komisji rekrutacyjnej uzasadnienia. Pismo powinno zawierać dane rodziców dziecka, dane kandydata, a także uzasadnienie odwołania.

Argumenty wykorzystane w takim dokumencie mogą wskazywać na:

  • pominięcie kandydatury dziecka,
  • nieprawidłowe podliczenie punktów kandydata,
  • nieuwzględnienie faktu spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów w procedurze rekrutacji.

Odwołanie do przedszkola jest uzasadnione, jeśli kandydat posiada więcej punktów niż osoba przyjęta do placówki na ostatnim miejscu. Dodatkowe punkty można uzyskać za spełnianie takich kryteriów jak:

  • wielodzietność rodziny,
  • samotne wychowywanie dziecka,
  • posiadanie rodzeństwa uczącego się w tej samej placówce i inne.

Jak rozpatruje się odwołanie do przedszkola?

Odwołanie do przedszkola rozpatrywane jest przez kierującego placówką oświatową w terminie 7 dni. Dyrektor może podtrzymać decyzję komisji rekrutacyjnej lub zmienić ją, czyli przyjąć dziecko do przedszkola, uwzględniając argumenty rodziców. Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, opiekunom ucznia przysługiwać będzie kolejne odwołanie – tym razem do sądu administracyjnego.

Warto pamiętać jednak, że wiele placówek prowadzi także rekrutację uzupełniającą, w trakcie której dziecko może zostać przyjęte do przedszkola, jeśli inni rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia – dojdzie do zwolnienia miejsc w placówce.

Poza tym, możliwe jest także zapisanie dziecka do przedszkola poza procedurą rekrutacyjną. W tym celu rodzice muszą przygotować podanie o przyjęcie, również adresowane do dyrektora wybranej placówki.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie do Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)