Odwołanie do Szkoły Średniej od wyników rekrutacji – wzór

17,00 

Odwołanie od wyników rekrutacji do szkoły średniej można wnieść po publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki, zwykle w terminie nie dłuższym niż 7 dni (należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji). Aby móc odwołać się od wyników, należy jednak w pierwszej kolejności uzyskać uzasadnienie odrzucenia kandydatury ucznia od komisji rekrutacyjnej. Jak przebiega cała procedura odwoławcza od wyników rekrutacji do szkoły średniej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaki jest warunek wniesienia odwołania do szkoły średniej od wyników rekrutacji?

Zanim kandydat złoży przykładowe odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji, musi zdobyć uzasadnienie odrzucenia jego wniosku przez komisję rekrutacyjną. Takie uzasadnienie jest wydawane wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

Pismo z prośbą o przygotowanie uzasadnienia przez komisję należy złożyć w określonym terminie po publikacji list kandydatów przyjętych do placówki. Komisja ma następnie 5 dni roboczych na przedstawienie swojego uzasadnienia.

Uwzględnia w nim między innymi informację o tym, ile punktów otrzymał dany kandydat oraz ile punktów otrzymała osoba przyjęta do szkoły na ostatnim miejscu. Dopiero po otrzymaniu takiego uzasadnienia można wnieść odwołanie od wyników rekrutacji. 

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji?

Kiedy kandydat otrzyma uzasadnienie odrzucenia jego wniosku od komisji rekrutacyjnej, może na tej podstawie przygotować swoje odwołanie. Pismo warto opracować, korzystając z uniwersalnego wzoru odwołania do szkoły średniej od wyników rekrutacji.

Zazwyczaj termin na wniesienie takiego odwołania wynosi maksymalnie 7 dni. Pismo adresowane jest natomiast już nie do komisji rekrutacyjnej, lecz bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Ten może podtrzymać decyzję komisji lub zmienić ją i przyjąć dziecko do swojej placówki. Jeżeli jego decyzja będzie niepomyślna, kandydat ma jeszcze prawo odwołać się od niej do sądu administracyjnego. 

Jak uzasadnić odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji?

Sposób rozpatrzenia odwołania do szkoły średniej od wyników rekrutacji jest uzależniony od uzasadnienia takiego pisma, czyli od argumentów przedstawionych przez kandydata. Zasadniczo, odwołanie może wskazywać na kilka różnych okoliczności, w tym na fakt, że:

  • komisja źle podliczyła punkty kandydata lub w ogóle nie uwzględniła jego kandydatury,
  • osoba przyjęta do szkoły na ostatnim miejscu miała mniej punktów niż kandydat,
  • doszło do zmiany sytuacji życiowej kandydata, dlatego obecnie komisja powinna przyznać mu większą liczbę punktów, np. za wielodzietność rodziny, podjęcie nauki w tej samej placówce przez rodzeństwo kandydata i tak dalej. 

Warto pamiętać, aby przed rozpoczęciem procedury odwoławczej potwierdzić wolę przyjęcia do tej placówki, która zaakceptowała kandydaturę ucznia. W przeciwnym razie kandydat wypadnie z systemu. Należy również każdorazowo zapoznać się z aktualnym regulaminem rekrutacji, aby sprawdzić obowiązujące kandydata terminy na wniesienie poszczególnych pism. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie do Szkoły Średniej od wyników rekrutacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)