Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – wzór

17,00 

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jest niezbędne, aby kandydat lub rodzic kandydata do szkoły/przedszkola mógł wnieść odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Pismo należy przygotować w odpowiednim terminie, wskazanym w regulaminie rekrutacji. Najczęściej wynosi on 7 dni.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaką rolę pełni wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia?

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia adresowany jest nie do dyrektora szkoły czy przedszkola, lecz do komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnej za rozpatrzenie każdej kandydatury. Pismo służy uzyskaniu kilku kluczowych informacji niezbędnych do złożenia odwołania od wyników postępowania rekrutacyjnego.

Odpowiedź komisji powinna uwzględniać bowiem między innymi:

  • liczbę punktów, jaką otrzymał kandydat,
  • liczbę punktów, jaką otrzymała ostatnia osoba przyjęta do placówki, a tym samym próg punktowy uprawniający do uzyskania miejsca w szkole/przedszkolu.

Na podstawie takiego uzasadnienia kandydat pełnoletni lub rodzic kandydata niepełnoletniego są w stanie przygotować odwołanie od wyników rekrutacji, które kieruje się już do dyrektora placówki oświatowej. 

Jak napisać wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia?

Pismo z prośbą o wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną jest stosunkowo prostym dokumentem. Można jednak opracować je jeszcze łatwiej na podstawie gotowego wzoru wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Podanie w takiej sprawie musi zawierać między innymi dokładne dane kandydata lub jego rodziców w przypadku kandydatów niepełnoletnich. Konieczne jest także wskazanie konkretnej procedury rekrutacyjnej i zawarcie w piśmie prośby o wydanie uzasadnienia przez komisję.

Dokument należy przygotować i złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Następnie komisja będzie miała 5 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi, w której zawrze wymienione wyżej informacje. 

Jak odwołać się od wyników rekrutacji?

Przykładowy wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia rozpoczyna procedurę odwoławczą, jednak dopiero po uzyskaniu takiego uzasadnienia kandydat lub jego opiekun prawny mają 7 dni na wniesienie właściwego odwołania od wyników rekrutacji do dyrektora danej placówki oświatowej.

Odwołanie będzie zasadne, jeśli punkty zgromadzone przez kandydata zostały policzone nieprawidłowo lub gdy nie uwzględniono faktu, że spełnia on dodatkowe kryteria. Pismo może wskazywać na fakt, że kandydat ma większą liczbę punktów niż osoba przyjęta do placówki na ostatnim miejscu.

Poza tym, w niektórych przypadkach odwołanie zawiera informacje o takiej zmianie sytuacji życiowej kandydata, która uprawnia go do doliczenia kolejnych punktów, na przykład za wielodzietność rodziny.

Warto pamiętać, że decyzję w sprawie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia odwołania od wyników rekrutacji podejmuje dyrektor placówki, który ma prawo przyjąć kandydata lub podtrzymać decyzję komisji. Jeśli odwołanie zostanie odrzucone, kandydat może skierować sprawę dalej – do sądu administracyjnego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)