Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do Liceum

17,00 

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum przebiega według określonego odgórnie schematu, w którym niezwykle istotne jest przestrzeganie ustalonych w regulaminie terminów. Zanim uczeń odwoła się od wyników rekrutacji, powinien dopilnować potwierdzenia woli przyjęcia do tej szkoły, w której jego podanie zostało zaakceptowane – w przeciwnym razie wypadnie z systemu. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak odwołać się od wyników rekrutacji do liceum?

O złożeniu odwołania od wyników rekrutacji do liceum można pomyśleć dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. W tym momencie uczeń nie składa jednak odwołania do dyrektora, lecz pismo z prośbą o uzasadnienie odrzucenia jego kandydatury, adresowane do komisji rekrutacyjnej.

Z reguły uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego mają na to 7 dni. Z kolei komisja rekrutacyjna powinna udzielić odpowiedzi na takie pismo w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

W uzasadnieniu ma obowiązek wskazać, ile punktów w procedurze rekrutacyjnej uzyskał kandydat oraz ile punktów otrzymała osoba przyjęta do szkoły na ostatnim miejscu – jest to próg, który uprawnia kandydata do przyjęcia.

Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi komisji rekrutacyjnej uczeń może złożyć przykładowe odwołanie od wyników rekrutacji do liceum. Takie pismo kieruje już do dyrektora szkoły, odnosząc się w nim do treści uzasadnienia odrzucenia jego kandydatury. Termin na wniesienie odwołania wynosi 7 dni.

Jak napisać odwołanie od wyników rekrutacji do liceum?

Treść przykładowego odwołania od wyników rekrutacji do liceum uzależniona jest od okoliczności, jednak najczęściej wskazuje na:

  • błędy komisji rekrutacyjnej,
  • fakt spełniania dodatkowych kryteriów, ze względu na które kandydat powinien otrzymać większą ilość punktów w procedurze rekrutacyjnej.

Odwołanie jest uzasadnione, jeśli:

  • kandydat nie pojawił się na żadnej liście (przyjętych/nieprzyjętych),
  • kandydat otrzymał taką samą lub wyższą liczbę punktów niż ostatnia osoba przyjęta do szkoły,
  • liczba punktów kandydata została obliczona nieprawidłowo, bez uwzględnienia faktu spełniania określonych kryteriów. 

Pismo można przygotować, stosując wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum. Jeśli uczeń nie jest w stanie wskazać żadnych błędów w postępowaniu komisji, może powołać się w swoim piśmie na fakt, że spełnia dodatkowe kryteria (takie, których nie spełniał w momencie składania wniosku o przyjęcie). Takimi dodatkowo punktowanymi kryteriami bywają z kolei:

  • wielodzietność rodziny,
  • samotne wychowywanie dziecka,
  • niepełnosprawność członka rodziny, itd.

Dodatkowe punkty można otrzymać także za wyjątkowe osiągnięcia, np. uzyskanie pierwszego miejsca w olimpiadzie przedmiotowej. 

Czym skutkuje wniesienie odwołania od wyników rekrutacji do liceum?

Jeśli pismo odwoławcze w sprawie wyników rekrutacji do liceum zostanie złożone prawidłowo, odpowiedzi na nie można oczekiwać w terminie 7 dni. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły, który ma prawo uwzględnić argumenty kandydata i przyjąć go do swojej placówki lub podtrzymać negatywną decyzję komisji.

W przypadku nieskutecznego odwołania kandydat może przygotować kolejne pismo w tej sprawie do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. Takie odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora liceum.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do Liceum”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)