Odwołanie do Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Odwołanie do dyrektora szkoły wiąże się najczęściej z odmową przyjęcia ucznia do placówki w ramach procedury rekrutacyjnej. Pismo w takiej sprawie można wnieść dopiero po tym, jak uzyska się uzasadnienie odmowy przyjęcia od komisji rekrutacyjnej. Jak napisać odwołanie do dyrektora szkoły?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak odwołać się do dyrektora szkoły od wyników rekrutacji?

Każda procedura odwoławcza w przypadku rekrutacji do szkół, przedszkoli czy żłobków wygląda podobnie. Po opublikowaniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego muszą w odpowiednim terminie złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do placówki. Następnie komisja w ciągu 5 dni roboczych przygotowuje takie uzasadnienie i uwzględnia w nim:

 • informację o ilości zdobytych przez kandydata punktów,
 • informację o liczbie punktów uprawniających do przyjęcia (liczba punktów, które uzyskał kandydat przyjęty do placówki na ostatnim miejscu).

W odpowiedzi na takie uzasadnienie można przygotować docelowe odwołanie do dyrektora szkoły. Należy odnieść się w nim do uzyskanych od komisji informacji. Co ważne, jeśli rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego, przed rozpoczęciem procedury odwoławczej należy potwierdzić wolę przyjęcia do tej placówki, która zaakceptowała danego kandydata (w przeciwnym razie wypada się z systemu).

Jak napisać odwołanie do dyrektora szkoły?

Przykładowe odwołanie do dyrektora szkoły powinno przyjmować formę pisemną. W dokumencie nie może zabraknąć takich elementów, jak:

 • dane wnoszącego,
 • dane dyrektora szkoły,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • odwołanie od wyników, prośba o ponowne rozpatrzenie kandydatury,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnoszącego. 

Pismo można przygotować, wypełniając uniwersalny wzór odwołania do dyrektora szkoły. W treści dokumentu trzeba powołać się natomiast na okoliczności, które uzasadniają konieczność zmiany decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną. Uzasadnieniem odwołania od nieprzyjęcia kandydata do szkoły może być między innymi:

 • pominięcie kandydatury,
 • nieprawidłowe podliczenie punktów kandydata,
 • nieuwzględnienie faktu spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów,
 • uzyskanie takiej samej lub większej liczby punktów niż kandydat przyjęty na ostatnim miejscu, itd. 

Jeśli wnoszący odwołanie spełnia dodatkowe kryteria w ramach rekrutacji, do pisma może dołączyć dokumenty, które potwierdzają taki fakt, np. oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i inne (zależnie od regulaminu).

Jak dyrektor rozpatruje odwołanie?

Odwołanie do dyrektora szkoły powinno prowadzić do przeanalizowania sytuacji kandydata i ponownego przeliczenia punktów, jakie uzyskał on w procedurze rekrutacji. Kierujący placówką ma 7 dni na ustosunkowanie się do pisma. Jeśli uzna, że odwołanie jest zasadne, powinien przyjąć ucznia do swojej szkoły.

W przypadku stwierdzenia, że odwołanie nie jest uzasadnione, może podtrzymać decyzję komisji rekrutacyjnej. Jeśli decyzja będzie odmowna, rodzice mają jeszcze możliwość wniesienia kolejnego odwołania do sądu administracyjnego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie do Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)