Uzasadnienie odmowy przyjęcia do Przedszkola – wzór

17,00 

O przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola rodzice muszą wnioskować do komisji rekrutacyjnej. Na tej podstawie mogą złożyć następnie pisemne odwołanie od wyników rekrutacji, adresowane do dyrektora placówki. Jakie informacje powinno zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co zawiera uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola?

Przygotowaniem uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola zajmuje się komisja rekrutacyjna na wniosek rodziców dziecka, które nie dostało się do wybranej placówki. Wniosek o wydanie takiego dokumentu opiekunowie wnoszą najczęściej w terminie do 7 dni, licząc od dnia opublikowania wyników rekrutacji – list kandydatów przyjętych.

Komisja ma następnie 5 dni na przygotowanie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do placówki. Do opracowania takiego pisma można użyć gotowego wzoru uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola. Dokument uwzględnia niezbędne elementy formalne, w tym:

  • określenie liczby punktów uzyskanych przez danego kandydata w procedurze rekrutacji,
  • oznaczenie minimalnej liczby punktów, jaka uprawniała kandydatów do przyjęcia (liczby punktów kandydata przyjętego do placówki na ostatnim miejscu). 

Przykładowe uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola stanowi podstawę wniesienia odwołania od wyników rekrutacji przez rodziców. Należy zatem zawrzeć w nim wymienione wyżej elementy wraz z przyczyną odrzucenia kandydatury dziecka. 

Jak wygląda procedura odwołania od odmowy przyjęcia do przedszkola?

Jak zostało wspomniane, wniosek rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola może wszczynać procedurę odwołania od wyników rekrutacji. Opiekunowie przygotowują takie pismo po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki, zwykle w ciągu maksymalnie 7 dni.

Następnie komisja w ciągu 5 dni odpowiada na wniosek i przedstawia swoje uzasadnienie. Po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola rodzice wnoszą (lub nie) odwołanie do dyrektora. Na przygotowanie pisma mają 7 dni. Dyrektor może:

  • podtrzymać decyzję komisji,
  • zmienić decyzję komisji i przyjąć dziecko do placówki. 

Na odpowiedź kierującego przedszkolem należy czekać do 7 dni. Jeśli będzie ona negatywna, rodzice mogą wnieść odwołanie do sądu.

Co mogą zrobić rodzice, jeśli odwołanie od rekrutacji do przedszkola nie przyniesie rezultatu?

Warto pamiętać, że po zakończeniu etapu głównego rekrutacji do przedszkoli bardzo często ma miejsce drugi etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca. Następuje on po upłynięciu terminu na złożenie przez rodziców potwierdzenia woli przyjęcia do placówki.

Jeśli część kandydatów zrezygnuje ze swojego miejsca w przedszkolu, osoba odrzucona na pierwszym etapie rekrutacji może dostać się do wybranej placówki. Inne rozwiązanie to złożenie podania o przyjęcie w trakcie roku szkolnego.

Takie podanie nie podlega wtedy standardowej procedurze rekrutacyjnej, podobnie jak podanie o przeniesienie do innego przedszkola. Wystarczy, że rodzina spełnia wymagania oraz że placówka dysponuje wolnymi miejscami – w takiej sytuacji dyrektor powinien pozytywnie rozpatrzyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie odmowy przyjęcia do Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)