Prośba o przepisanie oceny – wzór

17,00 

Jeśli student realizował i zaliczył z oceną pozytywną określony przedmiot na innym kierunku studiów, na innym wydziale lub nawet na innej uczelni, może złożyć wniosek o przepisanie oceny na studiach bieżących. Pismo w takiej sprawie powinien adresować do dziekana. Wcześniej warto jednak zapoznać się z regulaminem uczelni i upewnić, czy przepisanie oceny w danych okolicznościach jest dopuszczalne. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru prośby, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać prośbę o przepisanie oceny?

Pismo z prośbą o przepisanie oceny student kieruje do dziekana swojego wydziału. Wniosek powinien zawierać między innymi jego dane osobowe i kontaktowe, a także informacje o zaliczonym przedmiocie (nazwa, wymiar godzin, forma zaliczenia, liczba punktów ECTS, ocena).

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór prośby o przepisanie oceny. Zasadniczo, podanie w tej sprawie nie wymaga dodatkowego uzasadnienia – wystarczy powołać się na fakt zaliczenia przedmiotu na innym kierunku, na innym wydziale lub na innej uczelni.

Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zaliczenia, na którym widnieje otrzymana przez studenta ocena, a także pozostałe informacje na temat realizacji danego przedmiotu i podstawy uzyskanej oceny, tj.:

  • wymiar godzin,
  • forma zaliczenia,
  • liczba punktów ECTS. 

Kiedy można przepisać ocenę na studiach?

Zasady przepisywania ocen na studiach określane są w regulaminach uczelni, dlatego należy dokładnie zapoznać się z takim dokumentem przed wniesieniem wniosku o przepisanie oceny z danego przedmiotu.

Warto wspomnieć przy tym, że bardzo często niedopuszczalne jest przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na pierwszym stopniu studiów, na drugi stopień studiów.

Jeśli nazwy przedmiotu są różne, gdy występują różnice w treściach programowych, w zakresie wymiaru godzin realizacji przedmiotu czy też w sposobie zaliczenia zajęć, dziekan ma prawo wystąpić z prośbą o zaopiniowanie wniosku studenta przez wykładowcę danego przedmiotu.

Uczelnie określają także, na jakiej podstawie można przepisać ocenę z zaliczenia przedmiotu. Najczęściej wśród załączników do podania wymienia się:

  • indeks,
  • kartę przebiegu studiów,
  • kartę okresowych osiągnięć studenta,
  • zaświadczenie z dziekanatu,
  • suplement do dyplomu. 

O czym warto pamiętać przy składaniu prośby o przepisanie oceny?

Przykładowa prośba o przepisanie oceny do dziekana powinna zostać złożona w odpowiednim terminie. W większości przypadków termin ten jest stosunkowo krótki, może wynosić maksymalnie 30 dni, licząc od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.

Z reguły, uczelnie wymagają także, aby wniosek o przepisanie oceny został w pierwszej kolejności zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia. Należy więc najpierw skonsultować z nim możliwość przepisania oceny, a dopiero później złożyć odpowiedni wniosek do dziekana.

Natomiast po otrzymaniu decyzji władz uczelni z kopią takiego dokumentu trzeba ponownie udać się do prowadzącego zajęcia, który na tej podstawie dokona wpisu do indeksu, do protokołu zaliczenia przedmiotu oraz do karty okresowych osiągnięć studenta. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prośba o przepisanie oceny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)