Podanie o wznowienie studiów + Uzasadnienie – WZÓR

17,00 

Podanie o wznowienie studiów może złożyć zarówno student, który został wydalony z uczeni, jak i ten, który z dalszego studiowania zrezygnował samodzielnie. Warunkiem kontynuacji studiów jest jednak między innymi dopilnowanie terminu na wniesienie takiego wniosku. Podanie o kontynuację nauki na studiach można złożyć w ciągu 3 lat od daty skreślenia studenta z listy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może złożyć podanie o wznowienie studiów?

Wznowienie studiów pozwala studentowi kontynuować naukę, zamiast rozpoczynać ją od początku. Z rozwiązania tego ma prawo skorzystać zarówno student, który został wykreślony z listy, np. z powodu niezaliczenia egzaminów w sesji, jak i osoba, która złożyła wcześniej wniosek o skreślenie jej z listy. Prośba o wznowienie studiów może zostać rozpatrzona pozytywnie, jeśli student ukończył co najmniej:

  • pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich,
  • pierwszy semestr studiów drugiego stopnia.

Jak zostało wspomniane, wniosek o wznowienie studiów można złożyć w ciągu 3 lat od dnia skreślenia studenta z listy, a dokładniej w ciągu 3 lat od daty zakończenia niezaliczonego przez studenta semestru.

Warto wspomnieć, że reaktywacja studiów jest rozwiązaniem dostępnym także dla osób, które nie złożyły pracy dyplomowej lub nie obroniły pracy dyplomowej. W przypadku takich studentów reaktywacja następuje na ostatni semestr studiów, aby możliwe było przygotowanie i złożenie pracy, a także przystąpienie do obrony. 

Jak napisać podanie o wznowienie studiów?

Student, który spełnia wyliczone wyżej kryteria, może użyć gotowego wzoru podania o wznowienie studiów, aby złożyć odpowiednie pismo i kontynuować ten sam etap nauki, na którym przerwał swoją edukację.

Przykładowe podanie o wznowienie studiów należy adresować do dziekana swojego wydziału. Bardzo istotnym elementem takiego pisma będzie jego uzasadnienie, którego treść zależy w głównej mierze od okoliczności wykreślenia studenta z listy.

Jeśli student został z uczelni wydalony z własnej winy, może wyjaśnić przyczyny swoich zaniedbań i poprosić o umożliwienie mu kontynuowania nauki. Z kolei w przypadku, kiedy to student sam zrezygnował z dalszej edukacji na uczelni, w uzasadnieniu podania może napisać, że pierwotne przyczyny jego rezygnacji już nie obowiązują, a on sam pragnie wznowić naukę i podejść do obrony pracy dyplomowej.

W uzasadnieniu warto napisać także, dlaczego student pragnie dalej uczyć się na danej uczelni i co jego obecność wniesie do społeczności uniwersyteckiej.

Jak wygląda wznowienie studiów?

Jeśli podanie o wznowienie studiów zostanie zaakceptowane, student zostanie przywrócony

na studia na semestr następujący po tym semestrze, który został przez niego zaliczony w całości. W przypadku osób, które nie złożyły lub nie obroniły pracy dyplomowej wznowienie nauki polega na przywróceniu studenta na ostatni semestr studiów.

Co ważne, reaktywacja tego etapu edukacji sprawia, że semestry zaliczone warunkowo nie są brane pod uwagę, dlatego student musi ponownie zaliczyć takie egzaminy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o wznowienie studiów + Uzasadnienie – WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)