Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie

17,00 

Podanie o przywrócenie na listę studentów należy kierować za pierwszym razem do dziekana swojego wydziału, a za drugim razem do rektora. Pismo w takiej sprawie jest równocześnie wnioskiem o wznowienie studiów, dlatego warto pamiętać, że student ma tylko 3 lata na wniesienie podania o zgodę na kontynuację nauki na uczelni. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można złożyć podanie o przywrócenie na listę studentów?

Pismo z prośbą o przywrócenie na listę studentów może wiązać się z wnioskiem o nieskreślenie z listy studentów, czyli z odwołaniem od decyzji o wydaleniu studenta, na przykład z powodu niezaliczenia egzaminów.

Inną sytuacją, w której studentowi wolno złożyć podanie o przywrócenie na listę, jest samodzielne wypisanie się z uczelni, czyli złożenie wniosku o skreślenie studenta z listy. Należy pamiętać, że reaktywacja studiów będzie możliwa tylko w określonych przypadkach. Podstawowy warunek to zaliczenie co najmniej:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich,
  • pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.

Poza tym student ma jedynie 3 lata na podjęcie decyzji o reaktywacji nauki na uczelni. Po tym czasie wznowienie edukacji na tym samym etapie będzie niemożliwe.

Jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów?

Jak zostało wspomniane, pismo w sprawie przywrócenia na listę student kieruje za pierwszym razem do swojego dziekana, a za drugim razem do rektora. Dokument może przygotować, stosując sprawdzony wzór podania o przywrócenie na listę studentów, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Pismo należy następnie złożyć w dziekanacie osobiście lub listownie – listem poleconym. Jeśli student otrzyma zgodę uczelni na kontynuację nauki, zostanie wpisany na listę na ten semestr, który następuje po ostatnim zaliczonym w pełni semestrze studiów.

W przypadku osób, które wniosek o przywrócenie na listę wniosły po to, aby móc złożyć i obronić pracę dyplomową, wznowienie studiów polega na przywróceniu studenta na ostatni semestr nauki.

Jak uzasadnić podanie o przywrócenie na listę studentów?

Od uzasadnienia przykładowego podania o przywrócenie na listę studentów zależy w głównej mierze to, jaką decyzję podejmie dziekan rozpatrujący pismo studenta. Natomiast uzasadnieniem takiego wniosku mogą być argumenty związane zarówno z powodem wykreślenia studenta z listy, jak i z chęcią kontynuowania nauki właśnie na tej, a nie innej uczelni.

Treść uzasadnienia podania o przywrócenie na listę studentów może odnosić się zatem:

  • do przyczyny wydalenia studenta z uczelni – należy wytłumaczyć się ze swoich zaniedbań i poprosić o możliwość kontynuowania nauki,
  • do przyczyny swojej rezygnacji ze studiów – należy wytłumaczyć, że podane we wniosku o skreślenie z listy studentów okoliczności już nie obowiązują i poprosić o możliwość wznowienia studiów. 

Student może również podważyć w swoim piśmie zasadność wykreślenia go z listy, opierając się na przepisach regulaminu uczelni. Zwykle jednak nie jest to najlepsza strategia dla osoby, która chce ponownie zapisać się na studia i kontynuować je, zamiast zaczynać wszystko od początku. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)