Notatka z wypadku w Przedszkolu – wzór

17,00 

Notatka nauczyciela pełni rolę informacyjną i dowodową, a szczególnie istotna jest w przypadku, kiedy dotyczy wypadku w placówce. Notatkę służbową nauczyciela sporządza się zgodnie z przyjętymi w przedszkolu zasadami. Dokument musi zawierać co najmniej dane nauczyciela, datę oraz rzeczowy opis zdarzenia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać notatkę z wypadku w przedszkolu?

Przykładowa notatka z wypadku w przedszkolu to najbardziej rozbudowany rodzaj notatki służbowej nauczyciela. Zasadniczo, dokument tego typu zawiera co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • dane nauczyciela,
 • numer kolejny notatki,
 • opis zdarzenia. 

Notatka powinna być krótka, zwięzła i rzeczowa. Należy uwzględniać w niej jedynie opis faktów z istotnymi szczegółami. Nie można natomiast ujmować w notatce swoich prywatnych opinii, informacji niezwiązanych ze sprawą, informacji dotyczących życia prywatnego.

Notatka z wypadku w przedszkolu będzie bardziej szczegółowa niż chociażby notatka z odmowy wykonania polecenia służbowego. Dokument sporządza się także w innych sytuacjach, między innymi w przypadku:

 • odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez nauczyciela,
 • rozmowy z rodzicem,
 • spotkania z rodzicami,
 • ukarania ucznia,
 • incydentu z udziałem ucznia lub rodzica, itd. 

Jakie informacje powinna zawierać notatka z wypadku w przedszkolu?

Notatkę z wypadku w przedszkolu nauczyciel może przygotowywać jako osoba biorąca udział w zdarzeniu lub jako świadek zdarzenia. Do opracowania pisma warto użyć uniwersalnego wzoru notatki z wypadku w przedszkolu, który uwzględnia wszystkie istotne elementy formalne takiego dokumentu.

Notatka z wypadku poza podstawowymi elementami notatki służbowej powinna opisywać także:

 • miejsce zdarzenia,
 • czas zdarzenia,
 • przyczyny i okoliczności zdarzenia,
 • przebieg zdarzenia,
 • skutki zdarzenia.

W notatce z wypadku ujmuje się również dane poszkodowanego, sprawcy (jeśli jest znany) oraz dane świadków. 

Jaką rolę pełni notatka z wypadku w przedszkolu?

Notatkę służbową po wypadku w przedszkolu nauczyciel przygotowuje z kilku powodów. Po pierwsze, w celu zapisania i przekazania informacji na temat zdarzenia takim podmiotom jak rodzice dziecka poszkodowanego, ubezpieczyciel, policja, dyrektor placówki czy pogotowie ratunkowe. Po drugie, notatka pozwala nauczycielowi wykazać, że postąpił zgodnie z przepisami, czyli:

 • niezwłocznie poinformował o zdarzeniu dyrektora i rodziców poszkodowanego dziecka,
 • udzielił dziecku pierwszej pomocy,
 • wezwał na miejsce służby ratunkowe, itd. 

O wydanie notatki z wypadku w przedszkolu mogą wnioskować później rodzice dziecka, ubiegający się o odszkodowanie, a także policja czy inne służby, które będą próbowały ustalić przebieg zdarzenia, jego przyczyny oraz osoby odpowiedzialne za wypadek. Ponieważ notatka pełni istotną rolę dowodową, warto pamiętać, że ma ona charakter formalny.

Przygotowując taki dokument, nauczyciel powinien dbać o to, by zawrzeć w nim jedynie potwierdzone informacje. Notatka służbowa musi być też krótka – nie należy dzielić jej na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka z wypadku w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)