Notatka służbowa ze zdarzenia w Przedszkolu – wzór

17,00 

Notatka służbowa nauczyciela pełni rolę informacyjną i dowodową. Pedagog sporządza ją między innymi w związku z odmową wykonania polecenia służbowego, po wypadku czy po ukaraniu dziecka za nieodpowiednie zachowanie. Jakie informacje powinna zawierać notatka służbowa ze zdarzenia w przedszkolu?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki służbowej, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest notatka służbowa nauczyciela?

Notatka służbowa nauczyciela to prosty dokument, w którym uwzględnia się krótki opis zdarzenia, zawierający wyłącznie fakty oraz kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

 • dane nauczyciela,
 • data zdarzenia,
 • podpis nauczyciela.

Pismo pełni rolę informacyjną i dowodową. Pozwala gromadzić i przekazywać informacje, a także przechowywać je na wypadek postępowania wyjaśniającego. Notatki mogą dotyczyć takich zdarzeń jak:

 • ukaranie dziecka zgodnie z zasadami określonymi w statucie placówki,
 • przeprowadzenia rozmowy z rodzicem,
 • zebrania z rodzicami,
 • odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • wypadku w przedszkolu itd.

Zależnie od charakteru zdarzenia, zawartość notatki może okazać się nieco inna. Najbardziej złożony charakter ma natomiast notatka z wypadku w przedszkolu.

Jak napisać notatkę służbową ze zdarzenia w przedszkolu?

Prosta, przykładowa notatka służbowa ze zdarzenia w przedszkolu musi zawierać co najmniej dane nauczyciela przygotowującego dokument, datę zdarzenia, krótki opis zdarzenia, numer kolejny notatki i podpis nauczyciela. Pismo zawiera większą ilość danych, kiedy dotyczy na przykład nieszczęśliwego wypadku w przedszkolu.

W takich okolicznościach notatka powinna uwzględniać również:

 • datę i miejsce zdarzenia,
 • opis okoliczności zdarzenia (przyczyn),
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • opis skutków zdarzenia,
 • dane uczestników zdarzenia: poszkodowanego, sprawcy,
 • opis kroków podjętych po wypadku przez nauczyciela.

Taki dokument stanowi źródło informacji o wypadku (przyczyny, przebieg, skutki), a jednocześnie jest dowodem na to, że nauczyciel podjął odpowiednie działania po zdarzeniu. Jeśli pedagog jest świadkiem wypadku w przedszkolu, powinien:

 • powiadomić o zdarzeniu dyrektora,
 • udzielić dziecku pierwszej pomocy,
 • wezwać służby ratunkowe,
 • powiadomić o zdarzeniu rodziców dziecka,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku. 

Jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu notatek służbowych nauczyciela?

Do przygotowania notatki nauczyciel może użyć wzoru notatki służbowej ze zdarzenia w przedszkolu. Pismo podpowiada nie tylko, jakie elementy powinna zawierać notatka, ale również w jaki sposób należy ją opracować. Warto pamiętać, że notatki służbowe nauczycieli powinny być:

 • krótkie,
 • rzeczowe,
 • oparte na faktach,
 • pozbawione prywatnych komentarzy, ocen, opinii,
 • wolne od informacji niezwiązanych ze sprawą lub związanych z życiem prywatnym uczniów/nauczycieli. 

Notatka ma być zrozumiała, przejrzysta. Nie należy konstruować jej w sposób rozbudowany, z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Notatka powinna mieścić się na jednej stronie A4. Dokładne zasady jej opracowywania może określać statut szkoły. Podobnie jak zasady przechowywania notatek służbowych nauczycieli.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa ze zdarzenia w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)