Notatka służbowa z wypadku w Szkole – wzór

17,00 

Notatka nauczyciela z wypadku w szkole pełni niezwykle istotną rolę dowodową. Na jej podstawie można ustalić między innymi przebieg zdarzenia, przyczyny zdarzenia oraz podmiot odpowiedzialny za wypadek. Jak przygotować notatkę służbową z wypadku w szkole?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać notatkę służbową z wypadku w szkole?

Notatka służbowa to krótki i rzeczowy dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat konkretnego zdarzenia. Notatka dotycząca wypadku ma szczególne znaczenie, dlatego musi zostać przygotowana w sposób dokładny i rzetelny. Nauczyciel powinien dysponować gotowym wzorem notatki służbowej z wypadku w szkole, aby sporządzić takie pismo bezpośrednio po zdarzeniu.

Wzór uwzględnia:

 • datę sporządzenia pisma,
 • dane nauczyciela,
 • opis zdarzenia, w tym: datę i godzinę wypadku, okoliczności wypadku, przebieg wypadku, konsekwencje wypadku,
 • dane uczestników zdarzenia,
 • dane świadków zdarzenia,
 • podpis.

Notatka służbowa z wypadku w szkole powinna informować o tym, jakie działania podjął nauczyciel. Ma on bowiem obowiązek udzielić pierwszej pomocy, a także poinformować o wypadku – niezwłocznie – dyrekcję i rodziców poszkodowanego ucznia. 

Jaką rolę pełni notatka służbowa z wypadku w szkole?

Prawidłowo sporządzona przykładowa notatka służbowa z wypadku w szkole jest zbiorem informacji i dowodem w postępowaniu wyjaśniającym, które będzie miało na celu wskazanie przyczyn zdarzenia, a także ustalenie jego okoliczności. Informacje zawarte w notatce mogą pozwolić na wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wypadek.

Stanowią także źródło wiedzy na temat tego, jak postąpił nauczyciel, który brał udział w zdarzeniu lub był jego świadkiem. Notatka może pomóc pedagogowi uniknąć odpowiedzialności, jeśli wskazuje na fakt, że podjął on wymagane działania, np. wezwał karetkę, zadzwonił do rodziców dziecka, niezwłocznie powiadomił o sprawie dyrektora.

Co ważne, wglądu w treść notatki mogą żądać między innymi rodzice poszkodowanego ucznia, policja, a także firma ubezpieczeniowa. Warto pamiętać bowiem, że taki dokument ma charakter informacji publicznej. 

Jak pisać notatki służbowe nauczyciela?

Notatka służbowa z wypadku w szkole to tylko jeden z przykładów notatki nauczyciela. Pedagodzy sporządzają takie dokumenty również w innych okolicznościach, między innymi:

 • z zebrania z rodzicami,
 • z rozmowy z rodzicami, 
 • po ukaraniu ucznia,
 • po odmowie wykonania polecenia służbowego,
 • w sprawie złego zachowania ucznia, itd.

Warto mieć na uwadze, że notatka służbowa ma charakter formalny. Powinna być krótka, zwięzła i rzeczowa, pozbawiona podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Notatka ma być zbiorem faktów, dlatego należy unikać w niej informacji niepewnych, prywatnych osądów czy komentarzy niezwiązanych z daną sprawą.

Poza tym dokument musi być wolny od błędów i potocznych sformułowań. Przed sporządzeniem notatki trzeba też upewnić się, czy regulamin szkoły nie określa, jak dokładnie powinno wyglądać takie pismo. W większości przypadków notatce służbowej nadaje się również numer kolejny, zgodny z obowiązującą w placówce instrukcją kancelaryjną. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa z wypadku w Szkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)