Przykładowy opis zdarzenia wypadku w Szkole – wzór

17,00 

Opis zdarzenia wypadku w szkole pełni rolę informacyjną i dowodową. Najczęściej przyjmuje on formę notatki służbowej, którą sporządza zarówno nauczyciel, który uczestniczył w zdarzeniu, jak i pedagog, który był jedynie jego świadkiem. Jak opisać wypadek w szkole?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opisu wypadku w szkole, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda notatka służbowa nauczyciela?

Ponieważ opis zdarzenia wypadku w szkole jest rodzajem notatki służbowej nauczyciela, należy wiedzieć, że ten krótki dokument powinien zawierać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • numer kolejny notatki,
 • dane nauczyciela,
 • opis zdarzenia, bez podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Notatki służbowe mają być krótkie, rzeczowe i szczegółowe zarazem. Powinny dostarczać osobom zainteresowanym wszystkich niezbędnych informacji na temat danego zdarzenia.

Nie należy natomiast ujmować w nich informacji niepotwierdzonych, swoich opinii, przypuszczeń, ocen czy informacji związanych z życiem prywatnym. Notatki przechowuje się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie placówki. 

Jakie informacje uwzględnia się w przykładowym opisie zdarzenia wypadku w szkole?

Do przygotowania notatki z wypadku nauczyciel może użyć wzoru przykładowego opisu zdarzenia wypadku w szkole. Dokument uwzględnia dodatkowo:

 • datę i godzinę zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia,
 • opis przyczyn zdarzenia,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • opis skutków zdarzenia,
 • dane poszkodowanego/poszkodowanych,
 • dane sprawcy/sprawców,
 • dane świadków zdarzenia. 

Przykładowy opis zdarzenia wypadku w szkole może opisywać wypadek zarówno z perspektywy nauczyciela biorącego w nim udział, jak i z perspektywy świadka. Wszystkie tego typu dokumenty powinny zostać później uwzględnione w celu ustalenia prawdziwego przebiegu zdarzeń.

W związku z tym warto pamiętać, aby notatkę z wypadku pisać zawsze bezpośrednio po zdarzeniu. Wtedy pedagog jest w stanie zawrzeć w niej więcej szczegółów, które mogą okazać się istotne dla służb, pracowników BHP i ubezpieczyciela. 

Jaką funkcję pełni notatka nauczyciela z wypadku w szkole?

Notatka nauczyciela jest informacją publiczną. Opis zdarzenia wypadku w szkole może zatem zostać wykorzystany przez służby ratunkowe, a także przez firmę ubezpieczeniową. O wydanie dokumentu wnioskuje najczęściej policja, a także rodzice dziecka poszkodowanego ubiegając się o odszkodowanie.

Na podstawie notatki można określić bowiem, jak doszło do wypadku, czym był on spowodowany, kto odpowiada za wypadek – pośrednio lub bezpośrednio – oraz czy pracownicy szkoły podjęli odpowiednie działania już po zdarzeniu.

Notatka służbowa nauczyciela pełni więc funkcję informacyjną, ale też dowodową. Pozwala pedagogowi wykazać, że postąpił zgodnie z przepisami. Jego obowiązkiem jako świadka zdarzenia jest bowiem:

 • niezwłoczne zawiadomienie o wypadku rodziców poszkodowanego, pracownika służby BHP, dyrektora, organ prowadzący szkołę, radę rodziców (zależnie od regulaminu placówki),
 • udzielenie uczniom pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • wezwanie służb ratunkowych. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowy opis zdarzenia wypadku w Szkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)