Karta wycieczki Przedszkole – wzór

17,00 

Karta wycieczki jest podstawą zatwierdzenia planów dotyczących wyjazdu przez dyrektora szkoły lub kuratora – w przypadku wycieczki zagranicznej. Dokument opracowuje się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Kartę wypełnia kierownik wycieczki.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru karty wycieczki w przedszkolu, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy powinna zawierać karta wycieczki przedszkole?

Przykładowa karta wycieczki przedszkole musi zawierać informacje określone w treści wspomnianego rozporządzenia. Podstawowe elementy karty wycieczki to:

 • dane przedszkola, w tym adres placówki,
 • określenie celu wycieczki,
 • oznaczenie celu podróży,
 • opis trasy wycieczki,
 • określenie terminu wyjazdu i powrotu z wycieczki,
 • oznaczenie liczby uczestników wycieczki,
 • dane grupy,
 • oznaczenie liczby opiekunów wycieczki,
 • oznaczenie wybranego środka transportu,
 • numer kontaktowy do kierownika wycieczki.

Karta wycieczki przedszkolnej powinna zawierać także program wyjazdu, czyli opis trasy wycieczki, planowanych atrakcji, miejsc zakwaterowania i wyżywienia. Dokument można przygotować na podstawie wzoru karty wycieczki przedszkole. 

Co załącza się do karty wycieczki przedszkole?

Kartę wycieczki przedszkolnej kierownik wycieczki uzupełnia o oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez:

 • kierownika wycieczki,
 • opiekunów wycieczki,
 • dyrektora.

Załącznikami do karty są natomiast takie dokumenty jak:

 • zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd dziecka,
 • lista uczestników wycieczki,
 • harmonogram/program wycieczki.

Wszystkie te dokumenty przygotowuje kierownik wycieczki. Dotyczy to także jej rozliczenia po powrocie do placówki. Podstawą rozliczenia jest zarówno karta wycieczki, jak i lista uczestników oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty, np. faktury, rachunki, bilety.

Jakie znaczenie ma karta wycieczki przedszkolnej?

Wypełniona karta wycieczki przedszkole pełni rolę informacyjną i dowodową. Na jej podstawie dyrektor zatwierdza plan wycieczki opracowany przez kierownika. Nauczyciel pełniący taką funkcję przygotowuje także program wycieczki, regulamin wycieczki oraz podsumowanie i rozliczenie wycieczki. Jego zadaniem jest również:

 • zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programu wycieczki, 
 • zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa,
 • określenie zadań opiekunów wycieczki,
 • organizacja transportu, wyżywienia, noclegów,
 • dysponowanie środkami zgromadzonymi na organizację wycieczki,
 • nadzorowanie zaopatrzenia uczestników wycieczki w niezbędny sprzęt i ekwipunek.

Wszystkie te zadania kierownik wycieczki realizuje między innymi w oparciu o kartę wycieczki przedszkolnej. Dokument zawiera podstawowe informacje na temat wyjazdu, w tym dane uczestników i opiekunów, a także program wyjazdu, czyli informacje dotyczące noclegów, trasy przejazdu, zakwaterowania i planowanych atrakcji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Karta wycieczki Przedszkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)