Program wycieczki szkolnej – wzór

17,00 

Jednym z obowiązków kierownika wycieczki jest przygotowanie pisemnego programu wycieczki szkolnej do zatwierdzenia przez dyrektora lub kuratora oświaty (wycieczki zagraniczne). Dokument uzupełnia między innymi lista uczestników wyjazdu. Jak powinien wyglądać prawidłowo opracowany program wycieczki szkolnej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru programu wycieczki, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda przykładowy program wycieczki szkolnej?

Wytycznych do przygotowania programu wycieczki szkolnej należy szukać w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, jednym z elementów karty wycieczki jest właśnie program wycieczki szkolnej w formie tabelki.

Dokument powinien uwzględniać:

  • datę i godzinę wyjazdu,
  • datę i godzinę planowanego powrotu,
  • długość trasy w kilometrach,
  • miejscowość docelową,
  • przebieg trasy,
  • szczegółowy program wyjazdu,
  • adres miejsc: noclegowych, żywieniowych,
  • informacje o przystankach.

Do opracowania takiego pisma kierownik wycieczki może użyć gotowego wzoru programu wycieczki szkolnej, który wystarczy dostosować do swoich potrzeb. 

Jakie informacje należy uwzględnić w programie wycieczki szkolnej?

Przykładowy program wycieczki szkolnej powinien być szczegółowy. Konkretny zakres informacji, jakie należy uwzględnić w tym dokumencie, powinna określić sama placówka. Część szkół za wystarczający uzna plan, w którym kierownik wycieczki wyszczególni jedynie listę zabytków i atrakcji. Inne placówki wymagają przygotowania planu godzinowego, w którym ujęte zostaną także przerwy na posiłki czy czas wolny dla uczniów.

Jak łatwo się domyślić, im bardziej szczegółowy ma być plan przedstawiony dyrekcji, tym więcej czasu trzeba poświęcić, aby go przygotować. Przy opracowywaniu programu wycieczki należy posiłkować się między innymi informacjami na temat limitu czasu pracy kierowcy autokaru, a także informacjami o godzinach otwarcia poszczególnych atrakcji turystycznych.

Warto również zasięgnąć informacji u źródła i zapytać, ile czasu należy poświęcić na konkretną atrakcję. Pozwoli to uniknąć problemów w sytuacji, kiedy grupowa wizyta, np. w muzeum, wymagać będzie uprzedniej rezerwacji terminu (wraz z godziną). 

Po co sporządza się program wycieczki szkolnej?

Jak zostało wspomniane, program wycieczki szkolnej to dokument obowiązkowy, stanowiący element karty wycieczki, którą zatwierdza dyrektor lub kurator. Kierownik przygotowuje taki program wraz z innymi dokumentami, jak zgody rodziców na wyjazd dziecka, lista uczestników, lista wpłat czy rozliczenie wycieczki (po powrocie).

Szczegółowy program wycieczki szkolnej ma jednak również duże znaczenie praktyczne dla samego kierownika i uczestników wyjazdu. Pozwala efektywnie zarządzać czasem, sprawnie wprowadzać niezbędne modyfikacje w planie dnia, szybko reagować na opóźnienia i problemy. P

rzygotowując go, kierownik upewnia się również, czy i kiedy poszczególne atrakcje są dostępne, co daje możliwość uniknięcia rozczarowania po dotarciu na miejsce. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Program wycieczki szkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)