Podanie do Rektora – wzór

17,00 

W toku studiów studenci stosunkowo rzadko sporządzają jakiekolwiek pisma do rektora. Znacznie częściej przygotowują podania czy wnioski do dziekana lub prodziekana do spraw studenckich. Podanie do rektora okazuje się jednak niezbędne, kiedy student pragnie zostać przywrócony na listę lub doprowadzić do wyznaczenia godzin rektorskich. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania do Rektora, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym zajmuje się rektor uczelni?

Rektor uczelni jest podmiotem zarządzającym pracą całej jednostki, pełni więc rolę podobną do dyrektora szkoły lub przedszkola. Zadaniem rektora jest decydować o finansach uniwersytetu, reprezentować go na zewnątrz, zarządzać jego polityką kadrową.

Rektor podejmuje decyzje w sprawach związanych z wydatkami, w tym między innymi z prowadzeniem badań czy z przydzielaniem stypendiów zdolnym studentom.

Wśród jego kompetencji jest także zatrudnianie wykładowców akademickich i sprawowanie nad nimi kontroli. Rektor odpowiada za współpracę z innymi podmiotami naukowymi oraz pośredniczy w kontaktach z ministerstwem edukacji i nauki. Zajmuje się także wyznaczaniem dni i godzin rektorskich. 

Czego może dotyczyć podanie do rektora?

Przykładowe podanie do rektora najczęściej ma związek z takimi sprawami studenckimi, jak:

 • przywrócenie studenta na listę (po raz drugi),
 • prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie stypendium dla najlepszych studentów (odwołanie od negatywnej decyzji),
 • prośba o wyznaczenie dni rektorskich lub godzin rektorskich w związku ze zbliżającymi się świętami czy z juwenaliami.

Pisma do rektora mogą dotyczyć także innych zadań osoby na tym stanowisku – nierzadko są to skargi na pracowników dziekanatu czy na wykładowców. Składając taką skargę, warto pamiętać, że pismo nie może być anonimowe (anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia).

Jak napisać podanie do rektora?

Podanie do rektora powinno przyjmować formę pisemną. Jeśli władze uczelni przyjmują takie wnioski również w formie elektronicznej, student może przesłać swoją prośbę drogą mailową. Tradycyjnie pisemne podanie do rektora należy wnieść w dziekanacie swojego wydziału.

Do przygotowania takiego dokumentu można użyć wzoru podania do rektora – podpowiada on, jak prawidłowo sformułować swój wniosek. Warto pamiętać, że podanie musi zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane wnoszącego – osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe,
 • dane adresata,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść podania,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • ewentualne załączniki. 

Pisząc do rektora, należy pamiętać o prawidłowym zwracaniu się do osoby na takim stanowisku – “Jej Magnificencjo”, a nie “Panie Rektorze”. Poza tym, całe pismo powinno być w pełni formalne, wolne od błędów i potocznych sformułowań. Jeśli student uwzględnia w swoim wniosku uzasadnienie, dobrze aby od razu poparł je odpowiednimi dokumentami w formie załączników.

Podanie do rektora powinno być zwięzłe i rzeczowe, jednak należy dbać także, aby dostarczało wszystkich istotnych informacji potrzebnych do rozpatrzenia sprawy. Na odpowiedź rektora trzeba poczekać zwykle kilka, kilkanaście dni – maksymalnie do jednego miesiąca. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie do Rektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)